Keynesianism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Nationalekonomi

Mikroekonomi

Makroekonomi

Historik
Merkantilism | Marxism
Klassicism | Neoklassicism
Österrikiska skolan | Stockholmsskolan
Keynesianism | Monetarism
Chicagoskolan

Keynesianism är en nationalekonomisk skola ursprungligen lanserad år 1936 av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes. Teorin innehåller bland annat idéer om hur en regering kan dämpa konjunktursvängningar genom att styra den aggregerade efterfrågan.

Efter andra världskriget accepterades teorin i många europeiska länder, bland annat Sverige, och kom att påverka deras ekonomiska politik. Den tillämpades också i Nazityskland och i det fascistiska Italien och Portugal, och en autarkisk form av keynesianism kom att prägla Francos tid vid makten till slutet av 1950-talet. Keynesianismen kritiserades på sin tid av bland annat Friedrich August von Hayek.

Stabiliseringsinstrumentet i en keynesiansk modell är i första hand finanspolitik. Denna är dock mer effektiv i en ekonomi där rörliga växelkurser tillämpas[källa behövs]. I en specifik modell, namngiven efter Mundell och Fleming, är finanspolitik till och med helt ineffektiv vid fast växelkurs[källa behövs].

Sverige har i dag flytande växelkurs. Det dominerande stabiliseringspolitiska instrumentet är då penningpolitiken, det vill säga riksbankens reglering av ränta och penningutbud.


Personliga verktyg