Gustaf Wickman

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sydsvenska Kredit AB på Södergatan i Malmö (idag Handelsbanken).
Skånska gruvan på Djurgården i Stockholm
Kiruna kyrka.

Gustaf Wickman, född 8 november 1858 i Göteborg, död 22 augusti 1916 i Stockholm, var en svensk arkitekt.

Wickman studerade vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg samt 1881-84 vid Konstakademien och gjorde sedan studieresor till Frankrike, Tyskland och Italien. Han fick därefter plats på Magnus Isæus och Carl Sandahls ateljé och bidrog väsentligt till flera byggnader, som där ritades, framförallt Sturebadet (1884), Bengt Carlssons hus vid Jakobstorg (1887) och även inredningen av den nya Berns salonger (1890). I samarbete med Axel Anderberg utförde han ritning till Skandias nybyggnad vid Mynttorget i bolognesisk renässans - detta förslag erhöll första priset vid tävlan 1886, men blev ej utfört.

Bland hans arbeten från de närmast följande åren är Stockholms Dagblads hus vid Vasagatan (1890), Beskowska skolan (samma år) och Nacka kyrka (1891). I den då aktuella frågan om Helgeandsholmens bebyggande gjorde han en betydande insats. Jämte Georg Ringström framlade han 1891 skisserade förslag till riksdagshus, förlagt till Skeppsholmen eller alternativt till Riddarholmen och riksbankshus ensamt på Helgeandsholmen, och 1894 utarbetade han jämte Ringström och Ferdinand Boberg "det stora motförslaget" med riksdagshuset förlagt till Riddarholmen mitt framför bron. Deras förslag inverkade dock ej på frågans lösning.

År 1893 utförde Wickman Svenska utställningsbyggnaden i Chicago, en stor kupoltäckt träbyggnad som med uppslag från det gamla rådhuset i Linköping "gjorde ett banbrytande nationellt inslag i den dåtida kosmopolitiska utställningsarkitekturen". Wickman vistades detta år i Chicago, ledde uppförandet av den originella byggnaden och studerade amerikansk byggnadsverksamhet. Till Stockholmsutställningen 1897 bidrog han bl.a. med Stockholms stads paviljong och Skånska gruvan, i självständigt behandlad barock.

Under de följande åren skapade han Skånes Enskilda Bank i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan (färdig 1900,senare Mälarprovinsernas bank) med en pompös, tung och högst originell hörnfasad samt därefter flera andra bankbyggnader: Smålands enskilda bank i Jönköping (1901), Sundsvalls enskilda bank i Stockholm (1903), Skånes enskilda bank i Helsingborg (1904), Norrköpings enskilda bank, Sydsvenska Kredit AB:s byggnader i Stockholm, Kristianstad och Malmö, andra i Karlskrona, Oskarshamn, Uddevalla, Sundsvall, Örebro m.fl. Bland övriga offentliga byggnader han utförde är Borgerskapets gubbhus (1907), flera sjukhus, som Långbro och Söderby sjukhus samt Enskede slakthus (1912) och Allmänna barnbördshuset (1913), båda i Stockholm. Han uppförde 1913 även Kiruna kyrka i trä, ett uttryck för hans nationella strävan, och det dithörande lilla gravkapellet samt i samma gruvsamhälle även post- och bankbyggnad m.m.

År 1913 blev han Medicinalstyrelsens arkitekt, var dessutom stadsfullmäktig i Stockholm 1903-14 samt medverkade i många kommittéer och nämnder. 1904 blev han ledamot av Konstakademien och 1906 korresponderande hedersledamot av The Royal Institute of British Architects.

Litteratur

Källa

Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).
Personliga verktyg
På andra språk