Gösta Malm

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Carl Gösta (Gustaf) Oscar Malm, född 11 maj 1873, död 11 januari 1965, var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör, politiker och ämbetsman, far till Einar Malm.

Malm blev student 1891, utexaminerad från Kungliga Tekniska högskolans avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1895, blev löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1901, avancerade där till major 1916 och tog avsked 1917. Efter att ha tjänstgjort bland annat som arbetschef vid anläggning av vattenledning, kloaker och gator i Oxelösund anställdes han 1899 vid Stockholms vattenledning, vars chef då var Fredrik Vilhelm Hansen, med vilken han sedan kom att i många år samarbeta. Han var sålunda arbetschef för anläggningen av Stockholms nya vattenledningsverk vid Norsborg 1901-05, blev arbetschef vid Trollhätte kraftverksbyggnader 1906 och för Trollhätte kanals ombyggnad 1909 samt underdirektör för Trollhätte kanal- och vattenverk samma år, förordnades 1910 till överingenjör och var 1910-14 chef för Vattenfallsstyrelsens byggnadsbyrå.

Det var en för svenska förhållanden mindre vanlig ingenjörsgärning, som han fullgjorde under denna 15-årsperiod, då han såsom teknisk ledare för såväl konstruktions- som byggnadsarbetena medhann ej endast fullbordandet av Norsborgsverket och Trollhätte kraftverks två första utbyggnader samt till väsentligaste delar ombyggnaden av Trollhätte kanal, utan även utförandet av Porjus kraftverk och i huvudsak Älvkarleby kraftverk. Åren 1914-17 var han verkställande direktör i AB Skånska Cementgjuteriet. Han var under tre perioder, från 1916 till 1928, landshövding i Norrbottens län och ägnade sig som sådan särskilt åt länets kommunikationsfrågor.

Malm var 27 oktober 1920-13 oktober 1921 handelsminister i Louis De Geers och Oscar von Sydows ministärer samt var socialminister i Ernst Tryggers ministär 19 april 1923-18 oktober 1924 och var opolitiskt tillsatt. Han var ordförande 1911-13 i Svenska Teknologföreningens avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst och 1915-16 i föreningen, ledamot av Statens järnvägars trafikråd 1916-18, ordförande i betongbronämnden 1917-21, i statsbaneekonomikommissionen 1920-21 samt för sakkunnige för maskinell vägtrafik 1920-23. Efter denna tid hade han diverse utredningsuppdrag och var även tekniskt sakkunnig.

Malm publicerade tekniska avhandlingar och redogörelser för av honom utförda byggnadsföretag (bland annat del III, avdelning l i "Trollhättan, dess kanal- och kraftverk") samt artiklar i "Teknisk tidskrift" m.m. År 1963 utkom självbiografin I mina krafts dagar. Han blev 1919 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), tilldelades 1943 IVA:s stora guldmedalj "för hans insatser som vattenkraftbyggare, för vägväsendet och särskilt för tekniskt-vetenskaplig forskning "[1] och utsågs 1944 till teknologie hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan 1944.[2]


Företrädare:
Fredrik Wilhelm Thorsson
Sveriges handelsminister
1920–1921
Efterträdare:
Carl Svensson
Företrädare:
Herman Lindqvist
Sveriges socialminister
1923–1924
Efterträdare:
Gustav Möller


Källor

Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Malm, Karl Oskar Gustaf (Gösta), 1904–1926 (Not).
  1. ”Samtliga innehavare av Stora guldmedaljen”. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. http://iva.ntier.se/Verksamhet/Utmarkelser/Stora-guldmedaljen/Samtliga-innehavare-av-Stora-guldmedaljen/. Läst 17 april 2009. 
  2. KTH: Hedersdoktorer 1944-2008, läst 12 april 2009
Personliga verktyg