Hedersdoktor

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Hedersdoktor, dr h.c. (lat. doctor honoris causa), person som tilldelats doktorstitel av en fakultet vid ett universitet enbart som en utmärkelse, alltså utan att denne har avlagt doktorsexamen eller erövrat doktorsgraden. Däremot skall hedersdoktorn antingen utanför det akademiska examinationssystemet ha utfört motsvarande prestationer eller ha utfört en för den vetenskapliga forskningen annars synnerligen gagnande gärning. De flesta hedersdoktorer är antingen forskare inom ett annat område som en fakultet som ett tvärvetenskapligt erkännande vill belöna, eller forskarkolleger som man såsom en markering av till exempel sina internationella kontakter vill knyta till sin arbetsgemenskap. Ibland kan mycket framstående kulturpersonligheter, till exempel författare, kallas till hedersdoktorer. Ett nytt och mycket omdiskuterat inslag i svensk akademisk praxis är att även statsråd numera kan belönas med hedersdoktorat för politiska beslut fattade å tjänstens vägnar, se Göran Persson och Annika Åhnberg.

Titel förlänas genom deltagande i universitets promotion.

Förled till förkortning av doktorstiteln beror på vid vilken fakultet personen blir doktor, till exempel fil.dr. h.c. för hedersdoktor vid filosofisk fakultet. I dagligt bruk används inte efterledet h.c. För utländskt hedersdoktorat används utländska benämningar, Ph.D. h.c. (för brittiska och amerikanska doktorat) och D.Phil. h.c. för övriga utländska hedersdoktorat.

Förr har universiteten även utdelat hederstitlar på kandidat- och licentiatnivå, något som inte alls förekommer idag.

Se även

Personliga verktyg