Ingenjörsvetenskapsakademien

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (förkortad IVA), är en kunglig akademi, grundad 24 oktober 1919 på initiativ av kommerserådet Axel F. Enström (1875–1948). Den är samtidigt världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Ledamotskap i akademien förkortas LIVA.

Orsaken till det relativt sena grundandet är att ingenjörsyrket inte började få ett allmänt erkännande förrän i slutet av 1800-talet. Det fanns då ett behov att visa betydelsen av teknisk forskning gentemot den etablerade akademiska forskningen.

Föregångare till IVA var Sveriges Industriförbund (bildat 1910) och Kommerskollegiets industribyrå (som startade sin verksamhet 1912). Men det var först när bränsleproblemen under mitten av första världskriget blev akuta som planerna på en ingenjörsvetenskapsakademi tog fart.

IVA delar ut flera priser och utmärkelser: Stora guldmedaljen (sedan 1924), guldmedaljen (sedan 1921), Brinellmedaljen (sedan 1936, döpt efter Johan August Brinell), guldplaketten (sedan 1951), hedersledamotstecken (sedan 1919), tacktecken (sedan 2002), Axel F. Enströmmedaljen (1959-1981, för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens verksamhetsfält, döpt efter akademiens grundare), minnesmedaljen/minnesskriften (sedan 1924), Chester Carlsons Forskningspris (sedan 1985) samt Vetenskapliga mediepriset (sedan 2000). Dessutom förvaltar IVA olika fonder för stipendier.

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk