Kommerskollegium

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kommerskollegium är en central statlig myndighet i Sverige som handlägger utrikeshandeln och den allmänna handelspolitiken, ämbetsverket bildades 1651 av en utbrytning ur Kammarkollegiet och behandlade då handel, industri och sjöfart. En speciell myndighet som handlade handelsärenden grundlades redan 1637 men stod vakant större delen av sin existens från 1644-1651.

Till "nyttiga fabrikers understöd" inrättade Riksdagen år 1739 "Riksens ständers manufactur contoir" och en särskild "manufaktur-fond". Kontoret lades ned 1766 och uppgifterna överfördes till Kommerskollegium.

Patentfrågorna fick en egen myndighet (Patent- och registreringsverket) 1891. 1956 inrättades Sjöfartsverket och 1995 Revisorsnämnden.

Kommerseråd är sedan gammalt tjänstetiteln för högre chefer inom Kommerskollegium. Högste chefen hette tidigare "President", numera generaldirektör.

Från 1840 till 1900 sorterade myndigheten under Civildepartementet, 1900-1920 under Finansdepartementet, under Handelsdepartementet 1920-1982 och från 1983 Utrikesdepartementet.

Presidenter för Kommerskollegium

Generaldirektörer för Kommerskollegium

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk