Fröjel

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Fröjels kyrka.

Fröjel är en socken i Hejde ting och setting i MedeltredingenGotland. Under medeltiden tillhörde socknen Linköpings biskopsdöme, i senare tid Visby stift.

Åren 19521970 var socknen en del av Klintehamns landskommun. År 1971 uppgick denna i Gotlands kommun.

Fröjel socken ligger vid Gotlands västra kust. Landskapet är kuperat. Klintar har utbildats av såväl Ancylussjön som Littorinahavet. Kyrkan och kyrkogården har ett anslående läge på landborgen och kyrktornet har tidigare varit ett viktigt landmärke för sjöfarare. På kyrkogården ses en stensatt labyrint, en så kallad trojeborg. Strax väster om denna finns spår av vad som möjligen kan vara ytterligare en, som delvis täcks av kyrkans kor från omkring år 1300. Norr om kyrkan står ruinen av en kastal på klinten.

Socknen är mycket rik på fornlämningar. Nämnas bör exempelvis en ståtlig skeppssättning från bronsåldern vid Gannarve gård, liksom järnåldertida husgrunder, tidigare kallade kämpa- eller jättegravar, vid Vallhagar. Nedanför kyrkan och kastalen har ett stort boplats- och hamnområde från vikingatid och tidig medeltid varit föremål för arkeologiska undersökningar under en följd av år. Till de intressantaste fynden hör en äldre kristen kyrkogård från 1000-talet nordväst om den nuvarande, nedanför Litorinavallen. Den nuvarande kyrkplatsen som togs i bruk på 1100-talet är således sekundär.

År 1906 hade Fröjel socken 539 invånare enligt Nordisk familjeboks uggleupplaga. År 2002 var invånarantalet 296. Bebyggelsen är koncentrerad dels till kusten (Nedre Fröjel), dels till landsvägen mellan Klinte och Hemse (Övre Fröjel).

Vid Kaupe i Övre Fröjel fanns en hållplats på Sydvästra Gotlands järnväg, invigd 1924. Persontrafiken upphörde 1953 och banan revs 1958.

Namnet Fröjel

Ortnamnet skrevs Frøale i en 1300-talskälla, frøell 1487 och Frøyell 1523. Förleden syftar på gudinnan Fröja. Efterleden har jämförts med gotiskans alhs, 'tempel'. Namnet skulle i så fall kunna tolkas som gudinnan Fröjas tempel. En inte helt orimlig tanke är att trojeborgen (eller trojeborgarna) skulle kunna ha samband med kulten av gudinnan Fröja.

Se även


Gotland indelas traditionellt i 91 socknar samt Visby.

Gotlands norra härad
Bro | Fole | Lokrume | Väskinde | Bäl | Hejnum | Källunge | Vallstena | Akebäck | Björke | Follingbo | Roma | Barlingbo | Ekeby | Endre | Hejdeby | Lummelunda | Martebo | Stenkyrka | Tingstäde | Buttle | Dalhem | Ganthem | Guldrupe | Halla | Sjonhem | Viklau | Vänge | Ala | Anga | Ardre | Gammelgarn | Kräklingbo | Östergarn | Gothem | Hörsne | Norrlanda | Boge | Hall | Hangvar | Hellvi | Lärbro | Othem | Bunge | Fårö | Fleringe | Rute

Gotlands södra härad
Alskog | Alva | Atlingbo | Burs | Eke | Eksta | Eskelhem | Etelhem | Fardhem | Fide | Fröjel | Garde | Gerum | Grötlingbo | Hablingbo | Hamra | Havdhem | Hejde | Hemse | Hogrän | Klinte | Lau | Levide | Linde | Lojsta | Lye | Mästerby | När | Näs | Rone | Sanda | Silte | Sproge | Stenkumla | Stånga | Sundre | Tofta | Träkumla | Vall | Vamlingbo | Västergarn | Västerhejde | Väte | Öja

Personliga verktyg