Hejde

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Hejde är en socken i Hejde ting och setting i MedeltredingenGotland. Under medeltiden tillhörde socknen Linköpings biskopsdöme, i senare tid Visby stift.

Åren 19521970 var socknen en del av Klintehamns landskommun. År 1971 uppgick denna i Gotlands kommun.

Hejde socken är belägen öster om Klintehamn. Socknens norra del utgörs av odlingsbygd, medan den södra delen är en utlöpare av det stora skogsområdet Lojsta hed.

Omkring 375 fornlämningar är kända från socknen, till helt övervägande del från järnåldern. Häribland märks flera husgrunder och stensträngar, liksom tre bildstenar, varav en står på norra delen av kyrkogården.

År 1949 hade Hejde socken 496 invånare enligt Svensk uppslagsboks andra upplaga. År 2002 var invånarantalet 270.

Hejde kyrka

I Hejde kyrka kvarstår ett torn med gallerivåning och ett långhus från en senromansk kyrka uppförd vid 1200-talets mitt, till vilka vid 1300-talets mitt fogades ett kor i gotisk stil. Kyrkan som helhet präglas av påkostat stenhuggeriarbete, innefattande ribbvalv (vilket är ovanligt i gotländska kyrkor), valvkonsoler i form av huvuden och en rikt utformad – men dessvärre starkt vittrad – korportal. I korfönstren finns vackra glasmålningar i en för Gotland ovanlig färgsättning. De anses tillkomna under 1300-talets senare hälft. Kyrkan äger även en förnäm dopfunt av den anonyme stenmästaren Byzantios från senare delen av 1100-talet, således äldre än den nu stående kyrkan.

Namnet Hejde

Ortnamnet skrevs Heithum (dativ plural) i en 1300-talskälla, Hyede 1485 och Heijde 1653. Det är bildat till ordet hed (gotländska hajd), som syftar på skogklädda områden, i detta fall Lojsta hed i socknens södra del.

Se även


Gotland indelas traditionellt i 91 socknar samt Visby.

Gotlands norra härad
Bro | Fole | Lokrume | Väskinde | Bäl | Hejnum | Källunge | Vallstena | Akebäck | Björke | Follingbo | Roma | Barlingbo | Ekeby | Endre | Hejdeby | Lummelunda | Martebo | Stenkyrka | Tingstäde | Buttle | Dalhem | Ganthem | Guldrupe | Halla | Sjonhem | Viklau | Vänge | Ala | Anga | Ardre | Gammelgarn | Kräklingbo | Östergarn | Gothem | Hörsne | Norrlanda | Boge | Hall | Hangvar | Hellvi | Lärbro | Othem | Bunge | Fårö | Fleringe | Rute

Gotlands södra härad
Alskog | Alva | Atlingbo | Burs | Eke | Eksta | Eskelhem | Etelhem | Fardhem | Fide | Fröjel | Garde | Gerum | Grötlingbo | Hablingbo | Hamra | Havdhem | Hejde | Hemse | Hogrän | Klinte | Lau | Levide | Linde | Lojsta | Lye | Mästerby | När | Näs | Rone | Sanda | Silte | Sproge | Stenkumla | Stånga | Sundre | Tofta | Träkumla | Vall | Vamlingbo | Västergarn | Västerhejde | Väte | Öja

Personliga verktyg