Svensk uppslagsbok

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Svensk Uppslagsbok är en svensk encyklopedi som utkom i två upplagor mellan åren 1929 och 1955.

Innehåll

Första upplagan

Redaktionskommittén för första upplagan bestod av

Den första upplagan påbörjades 1929 av Baltiska förlaget AB, men verksamheten övertogs 1931 av företaget Svensk uppslagsbok AB. Verket omfattar 30 band och ett supplementband. Förordet i första bandet är daterat i februari 1929.

Utgivningen konkurrerade med Nordisk familjeboks tredje upplaga (koncentrerad, 1923–1937) och i förordet motiveras det så här:

[det finns redan flera ... men det saknas] det stora, vittomspännande, av specialsakkunniga utarbetade verket, utgivet till ett sådant pris, att icke någon på grund av kostnaden behöver tveka om möjligheten att förvärva det.

En viktig princip angavs vara att alla artiklar skrivits av fackmän och signerats.

Andra upplagan

Den andra upplagan angavs vara från grunden omarbetad och väsentligt utökad och motiverades med orden:

De världsomstörtande händelser[1], som ägt rum sedan den första upplagan 1929–1937 utgavs, liksom ock den under de senaste åren kanske mer än någonsin tidigare i världshistorien snabba utvecklingen på alla livets områden.

På varje ark anges till vilket år uppgifterna har uppdaterats. Verket omfattar 32 band och utgivningen pågick 1947–1955. Förutom G. Carlquist medverkar i denna utgåva även fil.lic. Josef Carlsson som huvudredaktör. Företaget Svensk uppslagsbok AB döptes om till Förlagshuset norden AB efter 1945.

Se även

Referenser

Källor

  • Carlquist, G. red., Svensk uppslagsbok, utg. 1 (1929-37) , Malmö
  • Carlquist, G. red., Svensk uppslagsbok, utg. 1 (1929-37) 2, Malmö

Noter

  1. främst andra väldskriget
Personliga verktyg
På andra språk