Bo Ralph

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Bo Ralph, född 4 oktober 1945 i Göteborg, språkforskare; professor i nordiska språk, ledamot av Svenska akademien.

Efter filosofie kandidatexamen 1969 och vidare forskning i fonologi, som ledde till avhandlingen Phonological differentiation, Studies in Nordic Language History, promoverades Ralph till filosofie doktor 1975 och blev docent 1977. Han arbetade länge (med Sture Allén) i projektet Lexikalisk databas på Institutionen för språkvetenskaplig databehandling (Språkdata) vid Göteborgs universitet (producerade Svensk ordbok (1986)). Ralph var professor vid Institutionen för nordiska språk, vid Stockholms universitet 1982-1984 och därefter vid Göteborgs universitet. Han har särskilt verkat inom ämnet lexikografi.

1999 blev Ralph invald både i Det Norske Videnskaps-Akademi och i Svenska akademien på stol nr 2 efter Torgny T:son Segerstedt.

Han är en uttalad supporter till fotbollslaget GAIS från Göteborg.

Bibliografi (urval)

  • Phonological differentiation, Studies in Nordic Language History, akademisk avhandling 1975
  • Introduktion i historisk språkvetenskap, Data linguistica, 7. Stockholm, 1972.
  • Fornsvenska för nusvenskar, språkhistoriskt kompendium 1983.
  • Sicket mål, populärvetenskapligt verk om göteborgsdialekt, 1986
  • Mål på hemmaplan, dito, 1987, (båda tillsammans med kollegan Lars-Gunnar Andersson)
  • Hur svenskan blev svensk, föredrag, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 1995.
  • Modersmålet i fäderneslandet, ett urval av Sture Alléns artiklar till dennes sjuttioårsdag 1999
  • Minnesteckning över Karl Eduard Kindblad, Stockholm, 2001.
  • Torgny Segerstedt, inträdestal i Svenska akademien.

Källor

Biografi, Svenska Akademien


Företrädare:
Torgny T:son Segerstedt
Svenska Akademien,
Stol nr 2

1999-
Efterträdare:
Innehar fortfarande posten


Personliga verktyg