Argumentationsfel

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Argumentationsfel är irrelevanta argument vid saklig debatt eller felaktighet i ett logiskt resonemang. Vid saklig debatt leder argumentationsfel ofta till felaktiga slutsatser. Vissa former av argumentationsfel är retoriskt effektiva och kan nyttjas medvetet för att lura en motståndare. Exempel är ledande frågor, åldersargument utan relevans och misstänkliggöranden.

Att känna igen argumentationsfel kan vara svårt, men det är nyttigt att känna till dem då det underlättar analys av resonemang och debatter.

Innehåll

Formella argumentationsfel

Formella argumentationsfel bygger på en förvrängning av logikens lagar.

Felaktig kombination

Att två fenomen förekommer var för sig betyder inte med nödvändighet att de förekommer tillsammans.

 • En del av A har egenskapen X
 • En del av A har egenskapen Y
 • Alltså har en del av A egenskaperna X och Y

Eller:

 • Vissa länder har en kung
 • Vissa länder har en president
 • Alltså har vissa länder en kung och en president

Syllogistiska fel

Fel i satslogik

Omvänd implikation

Ett mycket vanligt argumentationsfel är att blanda ihop antecedenten och konsekventen i en implikation. Exempel:

 • Om Gud finns kan Gud skapa människor
 • Människor finns
 • Alltså finns Gud

Förväxling av inklusion och exklusion

Att tolka ett exklusivt "eller" som inklusivt, eller vice versa.

 • Newton var matematiker eller fysiker
 • Newton var matematiker
 • Alltså var Newton inte fysiker

Fel med kvantitativ logik

Kvantitativ logik är den del av satslogiken som grundar sig på begrepp som "några" och "vissa".


Orsak/tidssamband

Post hoc, propter hoc (Efter detta, på grund av detta), att förväxla ett tidssamband med ett orsakssamband. Exempel:

 • Jag drömmer om flygolyckor
 • Ett flygplan havererar
 • Alltså havererar flygplan för att jag drömmer om dem
 • Rävsvansextrakt botar förkylning. Jag hade varit genomförkyld i över en vecka, men så åt jag rävsvansextrakt och blev frisk på tre dagar.

(Sannolikheten för att en personen skulle ha varit förkyld mer än tio dagar i sträck med eller utan rävsvansar är låg.)

Delning och sammansättning (komposition)

Att hävda att det som gäller delarna av en helhet också gäller helheten och vice versa.

Exempel:

eller

 • Jag kan lyfta en enkilosvikt
 • Alltså kan jag lyfta hundra enkilosvikter samtidigt

Statistiska argumentationsfel

Statistiska argumentationsfel är argument grundade i felaktiga tolkningar av statistik.

Icke representativt urval

Anekdotisk bevisföring är ett vanligt exempel på detta.

Exempel:

 • Jag känner många gamla människor som röker, alltså kan det inte innebära att man dör i förtid!

Confounding

Antagandet att A och B har ett orsaksamband bara för att det finns en statistisk korrelation. Detta kallas även för cum hoc ergo propter hoc, latin för "med detta, därför på grund av detta".

Exempel:

 • Åtta av tio som äter läkemedel är sjuka. Därför blir man sjuk av att äta läkemedel."
 • Många som äter sallad är tjocka! Sallad skapar alltså fetma!"

I det första exemplet ovan kan det lika gärna vara så att man äter läkemedel eftersom man är sjuk, men det kan också vara så att det finns en tredje variabel som orsakar båda sakerna.

Åklagarens argumentationsfel

En kombination av osannolika händelser har inträffat, alltså är det inte troligt att det endast är slumpen som ligger bakom.

Exempel:

 • X har tilldelat sig själv royal straight flush i ruter på given i ett pokerparti. Sannolikheten för det är 1/2598960. Alltså fuskar X med en sannolikhet större än 99,99996%.

Sannolikheten för fusk är nog stor, men inte 99,99996%. Så många pokerpartier som spelas måste detta någon gång inträffa utan fusk. Dessutom saknar färgen ruter, eller ens vilken vinnande hand det är fråga om överhuvudtaget, betydelse för sannolikheten för fusk. Genom att välja ut sannolikheten för just denna enstaka händelse i argumentationen höjs "fuskprocenten" ytterligare, men sannolikheten för fusk hade nog varit lika stor oavsett färg eller vinnande hand.

Felaktig användning av produktregeln

Produktregeln för sannolikheter säger att den totala sannolikheten för att en serie oberoende slumpvisa händelser ska inträffa är produkten av sannolikheten för dessa händelser ska inträffa var för sig.

Exempel:

 • Ett mord begicks i Stockholm den tredje maj 1999. Mördaren var en man i blå jacka, gröna byxor, skägg och mustasch, han bar svart portfölj och försvann i en vit bil.

Inge Fager har skägg och mustasch. Han var i Stockholm på tjänsteresa tredje maj 1999 (han är bara där en dag per år) iklädd blå jacka (som han använder ungefär varannan dag), gröna byxor (som han har i medeltal en dag av fem) och bar sin svarta portfölj (vilken han bara har då han är på tjänsteresa, ca en dag per månad). Inge Fagers bil är vit (ungefär var tionde bil är vit). Bara ca en av tio män har mustasch och en av tjugo har skägg.

Sannolikheterna för detta sammanträffande är:

 • Inge i Stockholm: P = 1/365 = 0,00274
 • Inge har blå jacka: P = 0,5
 • Inge har gröna byxor: P = 0,2
 • Inge har skägg: P = 0,05
 • Inge har mustasch: P = 0,1
 • Inge har portfölj: P = 1/30 = 0,033
 • Inge har vit bil: P = 0,1

Total sannolikhet 1/219000000

Stockholm har drygt en miljon invånare, hälften av dessa män. Produkten av sannolikheterna är en på 219 miljoner. Alltså är Inge skyldig med en sannolikhet på 99,77%.

Felet är här att man fokuserat på sannolikheten för att Inge skulle skulle befinna sig i Stockholm morddagen och ha denna kombination av kläder och övriga attribut istället för att räkna ut hur många av männen i Stockholm förutom Inge som kan tänkas stämma på signalementet.

Vidare är sannolikheterna inte oberoende, "i Stockholm på tjänsteresa" och "har portfölj" är beroende eftersom Inge bara har portföljen på tjänsteresa. Likaså har många som har skägg även mustasch.

Donnellys HIV-testparadox

Antag att det finns ett HIV-test som visar rätt med 99% sannolikhet.

 • En slumpvis utvald person testas med detta HIV-test. Testet visar positivt. Alltså har personen HIV med sannolikheten 99%.

Felet här är att man inte tar med sannolikheten för att ha HIV överhuvudtaget. Om exempelvis 1/1000 av befolkningen har HIV får man i medeltal 10 "falsklarm" (ungefär ett på hundra) på varje riktig HIV-positiv man hittar om urvalsgruppen verkligen är slumpmässig. Sannolikheten för att den utvalda personen har HIV är alltså, trots testets höga tillförlitlighet, bara ca 1/11 (en på {en HIV-positiv + 10 falsklarm}).

Statistisk skalning

Exempel:

 • Sverige består till 90% av naturområden.
 • Alltså består större delen av Göteborgstrakten av naturområden.

eller

 • Det här landet har hög BNP per person
 • Alltså har alla landets invånare hög inkomst

Försummande av undantag

Exempel:

 • Nästan alla fåglar kan flyga.
 • Pingviner är fåglar.
 • Alltså kan pingviner flyga.

Avledning, irrelevanta argument

Avledningsargument, att presentera ett irrelevant argument (även om det är sant) för att överföra argumentationen från sakfrågan. Kallas Ignoratio elenchi på latin och red herring på engelska.

Konsekvensargument

Konsekvensargument stöder sig på att den tes man stöder sig på, eller tro på tesens sanningshalt, innebär goda konsekvenser.

 • Vi vill komma till himmelriket efter detta liv
 • Alltså finns himmelriket

Hot

Argumentum ad baculum (argument till käppen), att använda hot om våld för att nå en slutsats. Exempel:

 • Du tror att kärnkraften är ofarlig
 • Alltså kommer dina barn att dö tidigt i cancer

eller

 • Ta tillbaka det du sa, annars...

Muta

Att erbjuda motpart eller åhörare en förmån om denne accepterar ståndpunkten.

 • Gå med i vårt parti, vi har många snygga killar/tjejer

Genetiska argumentationsfel

Genetiska argument hänvisar till trovärdigheten hos de personer som har formulerat eller stödjer en tes i stället för själva tesen.

Personangrepp - argumentum ad hominem

Tu quoque-argument

Latin för "du också".

Folkets argument - argumentum ad populum

Ex: Två miljarder människor kan inte ha fel - Kristendomen är sann

Man utgår från att läran är sann för att många tror på den istället för att många tror på den eftersom den kanske är sann.

Auktoritetstro

Guilt by association och nazistargumentet

Honour by association

 • Moder Teresa var katolik och en god människa
 • Alltså är alla katoliker goda

Halmgubbe

En halmgubbe (eng. straw man) är en karikatyr av motståndarens ståndpunkt, som det är lättare att angripa än den verkliga ståndpunkten.

Exempel:

 • Kristna debattörer är konservativa och vill alltså totalförbjuda abort, binda kvinnor vid spisen och stänga ner hela samhället på söndagarna.

Två fel gör ett rätt

Att påpeka ett problem hos motståndarens (eller en tredje parts) ståndpunkt i stället för att bemöta ett problem hos den egna.

Exempel:

 • Du klandrar mig för att jag har stulit tusen kronor, men det finns andra som stulit tio gånger så mycket
 • Hur kan du protestera mot Nordkoreas kärnvapen när USA har så många fler?

Kompensation - belöning eller straff

Att påtala en parts heder och argumentera för en irrelevant belöning, alternativt påtala en parts vanheder och argumentera för ett irrelevant straff.

Exempel:

 • Michael Jackson har gjort många bra poplåtar
 • Alltså bör vi förlåta hans eventuella övergrepp på barn

eller

 • Pol Pot anställde massmord
 • Alltså förtjänar han inte att finnas med i uppslagsverken

Misstänkliggörande

Att misstänkliggöra motståndaren för att tillhöra en klandervärd grupp, med anledning av att gruppen skulle vinna på dennes ståndpunkt. Kallas på engelska "poisoning the well". Detta är inget argumentationsfel i strikt mening, utan snarast ett exempel på oärlig debatteknik.

Form:

 • Du argumenterar för A
 • A innebär en fördel för gruppen X
 • Gruppen X är dålig
 • Alltså tillhör du sannolikt gruppen X, och är således en dålig människa

Exempel:

 • Du tycker att drogförsäljning ska tillåtas
 • Alltså är du förmodligen knarklangare

Ålder och nyhet

Att förespråka/motarbeta något bara för att det är ungt eller gammalt, i de fall då åldern är irrelevant.

Exempel:

 • Prostitution är världens äldsta yrke
 • Alltså ska prostitution tillåtas

eller

 • Den här prylen har precis kommit ut på marknaden
 • Alltså ska ni köpa den

Bevisbördeargument

Bevisbördeargument är försök att belägga motståndaren med en bevisbörda som man själv avstår från, enligt modellen "jag har rätt så länge du inte kan bevisa motsatsen".

Svartvit argumentation

Svartvit argumentation, eller falsk dikotomi, innebär en falsk förutsättning att alla möjligheter utom två är uteslutna.

Exempel:

 • Du vill inte att våldtäktsmän ska avrättas
 • Alltså vill du att våldtäktsmän ska gå fria

eller

 • Alla som inte är för oss är mot oss

Sluttande plan

Sluttande plan, eller slippery slope, innebär att man utnyttjar en kedja av liknande fenomen för att jämföra helt olika saker eller för att bevisa en framtida händelseutveckling. Argumentet är giltigt om det är säkert att hela kedjan håller, men om kedjan har svaga punkter är argumentet som sådant ogiltigt. Allmänt gäller att ju längre kedja, desto högre sannolikhet för svaga punkter.

Exempel:

 • Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.
 • Att förbjuda affischering på elskåp är början till censur. Censur leder till förtryck och förtryck är ett kännetecken på diktatur. Diktatur leder till fattigdom och svält för folket. Alltså måste man få sätta affischer på elskåp."

Frånvaron av bevis

Argumentum ad ignorantiam (argument till okunnigheten), att hävda att frånvaron av bevis är ett motbevis.

Exempel:

 • Vetenskapen har inte kunnat bevisa att rymdvarelser inte besöker jorden
 • Alltså lever rymdgummorna mitt ibland oss

En vanlig variant är argument till den personliga okunnigheten, att hävda att eftersom debattören inte känner till eller förstår bevisen för något, så är detta något falskt.

Exempel:

 • Jag förstår inte hur rymden kan vara oändlig.
 • Alltså är rymden ändlig.

Omvänd bevisbörda

Snarlikt frånvaro av bevis. Omvänd bevisbörda är när man hävdar att ett positivt utlåtande är sant för att det inte har motbevisats.

Exempel:

 • Man kan inte bevisa att Gud inte finns.
 • Alltså måste Gud finnas.

Likaväl:

 • Man kan inte bevisa att Gud finns.
 • Alltså kan Gud inte finnas

Frånvaron av motargument

Argumentum e silentio (argument till tystnaden), att hänvisa till att debattmotståndaren inte har kommit med motargument, och därför dra slutsatsen att denne har fel.

Exempel:

 • Efter fyra timmar har han inte kommit med något svar
 • Alltså har jag rätt

Språkliga mångtydigheter - ekvivokation

Att utnyttja flera betydelser av ett ord eller en fras för att dra felaktiga slutsatser.

Exempel:

(Olika betydelser av ordet "republikan") eller

 • Näringslivets verksamhet bör i högre grad präglas av humanism
 • Alltså bör företag anställa fler humanister

(Olika betydelser av ordet humanist)

Anpassning av definition

Man kan också begå argumentationsfel genom att godtyckligt anpassa en definition för att uppfylla tesen. Besläktat med cirkelargument.

Exempel:

 • A: Alla feminister är socialister.
 • B: Men Birgitta Ohlsson är väl inte socialist?
 • A: Nej, men hon är ingen riktig feminist.

Se även ingen sann skotte.

Svag liknelse

Att använda en bristande liknelse.

 • A liknar B
 • B har egenskapen x
 • Alltså har A egenskapen x

Exempel:

 • Jorden är som en kvinna, och industriell exploatering är som våldtäkt.
 • Våldtäkt på kvinnor är fel.
 • Alltså är exploatering av jorden fel.

Cirkelargumentation

När argumenten bildar en cirkel. Felet är slutsatsen att alla argumenten i cirkeln är sanna. (Den korrekta slutsatsen vore att alla argumenten i cirkeln är ekvivalenta, dvs. antingen är alla sanna eller så är alla falska.)

 • A implicerar B och B implicerar A.
 • Alltså är både A och B sanna.


 • Jorden kommer gå under år XXXX eftersom det står i den här boken.
 • Den här boken är sann eftersom den korrekt anger jordens undergång till år XXXX.


 • Definitionen av Gud är att han är allsmäktig.
 • Man kan bara vara allsmäktig om man existerar.
 • Alltså existerar Gud.

Ledande fråga/presupposition

En fråga som innehåller ett antagande som inte nödvändigtvis stämmer.

Exempel:

 • Har du slutat slå din fru?
 • Är du dum eller spelar du?
 • Erkänner du att du stal cykeln?

(Kan även definieras som en fråga där, vare sig du svarar ja eller nej, så svarar du "fel".)

Martyrargument

Känslomässiga argument som pekar på det orättvisa i den andres argument och som syftar till att väcka medkänsla och medhåll från andra debattörer mot den gemensamma fienden.

Exempel:

 • Jag tänker inte besvara dina argument eftersom jag blir upprörd och nedslagen över ditt sätt att debattera.

Tystnadsargument

Att helt enkelt undvika att svara på frågor och hoppas att stormen blåser över.

Exempel:

 • Zzzz...
 • Om man förhalar ett ärende tillräckligt länge, blir det inaktuellt, och då slipper man svara.

Argumentum ad nauseam

Exempel:

 • Gud finns.
 • Gud finns.
 • Gud finns.
 • Alltså finns Gud.

Se även

Externa länkar

Svenska

Engelska

Personliga verktyg