Dikotomi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Illustration av en dikotomi med två separata cirklar.

Dikotomi innebär en uppdelning av något i två av varandra uteslutande delar. Termen kommer från grekiskans dichotomia (tudelad). Termen har en lång rad användningsområden, bland annat inom naturvetenskap och argumentation.

Användning

  • Falsk dikotomi är ett argumentationsfel där en person förutsätter att det enbart finns två alternativ. Man framställer det såsom att enbart två alternativ existerar, när så i själva verket inte är fallet.
  • En form av avrättning där offret delas i två delar.
  • Inom det antropologiska fältet av teologi och filosofi är dikotomi tron att människan består av en själ och en kropp.
  • Inom biologi är dikotomi uppdelningen av organismer i två särskilda grupper, oftast baserat på ett karaktärsdrag som är närvarande i ena eller frånvarande i andra. En välkänd fråga för en biologisk dikotomi är "Har organismen en ryggrad?"
Personliga verktyg