Tullstation

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En tullstation förekommer vid en gränspassage mellan två administrativt olika territorier i syfte att tvinga trafiken till en viss åtgärd och för att kontrollera att detta efterlevs. Det kan vara mellan t.ex. två länder, mellan stad och landsbygd (jmfr stadstullen ) eller mellan en betalväg och en väg som inte är tullbelagd.


I Sverige förekommer tullstationer administrerade av Tullverket. Dessa finns längs med den svenska landgränsen, i vissa hamnar och på internationella flygplatser. Då Sverige är medlem i Schengen till vilken även de angränsande länderna med landgränser, Norge och Finland och även Danmark kan anses höra hit genom Öresundsbron och Öresund, förekommer ingen obligatorisk passkontroll. Dessa finns främst i hamnarna som bedriver utlandstrafik och på flygplatserna. Längs med den norska och finska gränsen förekommer många gränspassager. Alla vägar över gränsen är dock inte utmärkta med tullkontor eller saknar t.o.m. markeringar om nationsbytet överhuvudtaget. Det finns dock utrymmen som tullen ska kunna använda vid behov, t.ex. parkeringsplatser vid vägkanten innanför gränsen.


I Finland förekommer en lång landgräns mot Ryssland i öster, mot Norge i norr och Sverige i väster. Den finska tullen har satt upp kameror längs med den svenska gränsen, då det inte är tillåtet att bilpendla till arbetet mer än 180 dagar i Finland utan att ha en finsk registreringsbesiktigad bil. Regelrätta tullkontroller är däremot nästintill obefintliga, vilket är samma förhållande som vid den finsk-norska gränsen. Den finsk-ryska gränsen är desto mer hårdbevakad då Ryssland inte tillhör Schengen, vilket ofta leder till långa köer vid den mest trafikerade finsk-ryska tullstationen VaalimaaE18. Till detta förekommer i Finland tullkontroller i hamnar och på flygstationer som i Sverige.

Röd, grön och blå linje

I EU-länder har man tre stycken linjer som folk ska välja. man ska gå/åka genom röd linje om man har nåt att deklarera, grön linje om man inte har nåt att deklarera och blå om man kommer från ett annat EU-land och inte har nåt att deklarera.

Se även

Personliga verktyg