Tagalog

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Tagalog
Tagalog
Talas i Filippinerna
Region centrala & södra Luzon
Antal talare Modersmålstalare: 22 miljoner
Övriga: 50 miljoner
Klassificering Austronesiska språk
Malajo-polynesiska
Västliga
Centralfilippinska
Tagalog
Officiell status
Officiellt språk i Filippinerna (som filipino)
Språkmyndighet Komisyon sa Wikang Filipino
(Commission on the Filipino Language)
Språkkoder
ISO 639-1 tl
ISO 639-2 tgl
ISO 639-3 [1]
SIL tgl

Tagalog är ett centralfilippinskt språk i den austronesiska språkfamiljen. Tagalog är modersmål för cirka 20 miljoner människor, eller ungefär 25% av den filippinska befolkningen. Den standardiserade variant av språket som är officiellt språk på Filippinerna kallas för filipino.

Tagalog är nära släkt med de språk som talas i regionerna Bicol och Visayas, till exempel bikol, hiligaynon, waray-waray och cebuano. Språket har influerats i hög grad av spanska, minnan, engelska, malajiska, sanskrit (via malajiska), arabiska (via malajiska/spanska) samt nordfilippinska språk som kapampangan.

Innehåll

Fonologi

Tagalog har 21 fonem; 16 konsonanter och fem vokaler. Språket har en relativt enkel stavelsestruktur. Varje stavelse måste innehålla åtminstone en konsonant och en vokal.

Vokaler

Innan spanjorerna anlände till Filippinerna hade tagalog tre vokalfonem: /a/, /i/ och /u/. Med introducerandet av spanska lånord utökades detta till fem vokalfonem.

Dessa är:

Det finns fyra diftonger; /aɪ/, /oɪ/, /aʊ/ och /iʊ/.

Allofoner

  • /a/ höjs något i obetonad position.
  • Obetonat /i/ uttalas vanligen [ɪ] som engelskans "bit"
  • I ordfinal position kan /i/ uttalas som [ɪ ~ i] eller [ɛ].
  • /e/ och /o/ uttalas ibland som [i ~ ɪ] och [u ~ ʊ]
  • Obetonat /u/ uttalas vanligen [ʊ] som engelskans "book"
  • Diftongen /aɪ/ i början eller mitten av ord kan också uttalas [e ~ ɛ ~ eɪ]
  • Diftongen /aʊ/ i början eller mitten av ord kan också uttalas [o ~ ɔ]

Konsonanter

Nedanför finns en tabell över konsonanterna i tagalog. Alla klusiler är oaspirerade. Den velara nasalen förekommer i alla positioner i stavelsen, inklusive initial position.

Bilabial Dental /
Alveolar
Palatal Velar Glottal
Klusiler Tonlös p t k - [ʔ]
tonande b d g
Affrikator Tonlös (ts, tiy) [tʃ]
tonande (diy) [dʒ]
Frikativor s (siy) [ʃ] h
Nasaler m n ng [ŋ]
Lateraler l
Flappar r
Halvvokaler w y

Allofoner

  • /k/ tenderar att frikativiseras till [x] mellan vokaler, som tyskans "bach"
  • /ɾ/ och /d/ var tidigare allofoner, och kan tidvis fortfarande fungera som alternativa uttal.
  • En glottal klusil i ordfinal position utesluts ofta när detta ord förekommer mitt i en mening.

Betoning

Betoning är fonemisk i tagalog. Huvudbetoning ligger på antingen den sista eller den nästsista (penultima) stavelsen i ett ord. En vokal förlängs om den får primär eller sekundär betoning förutom när det är den sista stavelsen i ett ord som betonas.Wikipedia
Wikipedia har en upplaga på Tagalog.
Personliga verktyg