Stocksund

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Cedergrenska tornet
Strandpromenaden

Stocksund är ett villasamhälle och en kommundel i Danderyds kommun, Stockholms län. Stocksund har cirka 5000 invånare. Området ligger vid Lilla Värtan och Stocksundets norra strand, och har också fått sitt namn av detta sund. Stocksund är en del av den tätorten Stockholm. I postalt hänseende utgör Stocksund en egen postort.

Innehåll

Villastaden

Samhället växte fram i slutet av 1800-talet på mark som hade tillhört Djursholmsgodset. Den första exploateringen av området är ungefär samtida med skapandet av grannorten Djursholms villastad, som grundades år 1889. Liknande villastäder anlades vid denna tid på flera platser i Stockholmsområdet, till exempel Saltsjöbaden, (1891).

År 1888 grundades Stockby AB, som köpte Stockby gård från dödsboet efter ordensbiskopen Tor Frithiof Grafström. Området styckades av till tomter, under namnet Stocksunds villaparker. Stockby AB, som sålde sin första tomt år 1890, leddes av Grafströms svåger Eduard von Horn. Förste tomtägaren blev jägmästare Albert Nestor Cedergren, som köpte ett stort parkområde vid Stocksundet, där han senare lät uppföra Cedergrenska tornet, som även kallas Jungfrutornet.

Samhället växte relativt långsamt under de första åren och vid slutet av 1905 fanns det 95 villor i Stocksund. Ett år senare bodde det 707 personer i samhället. År 1910 hade Stockby AB sålt sammanalgt 350 villatomter. Samma år stod vattentornet, ritat av arkitekt D Lundegård, färdigt.

Administrativ historik

Stocksund var en del av Danderyds socken. Inom denna bildades Stocksunds municipalsamhälle år 1902. Samhället ombildades till Stocksunds köping vid årsskiftet 1909/1910.

Den 1/1 1913 utvidgades Stocksund, då de östra delarna av kronoegendomen Mörby inkorporerades. Där byggdes ett villasamhälle som var speciellt avsett för statstjänstemän, och som uppläts med tomträtt. År 1917 hade det uppförts 94 villor i Mörbyområdet, som ligger omedelbart öster om Roslagsbanan.

Som en förelöpare till kommunreformen 1971 gick köpingen år 1967 upp i Djursholms stad. År 1971 blev Stocksund en av de fyra kommundelarna i Danderyds kommun, som därmed åter hade samma yta som den tidigare socknen.

Kommunikationer

Norrtäljevägen (E18) går genom den västra utkanten av samhället. Det gäller även Roslagsbanan, som strax norr om Stocksunds station blir gräns mot kommundelen Danderyd i Danderyds kommun. Roslagsbanan har två hållplatser i Stocksund. De heter Stocksund och Mörby.

Järnvägshistoria

År 1911 öppnades en spårvägslinje mellan dåvarande Stocksunds station, som låg öster om den nuvarande bansträckningen, och Långängstorp. Denna bibana till nuvarande Roslagsbanan hade från början normal spårvidd, 1435 mm. Förhoppningen var från början att den så småningom skulle kunna bindas samman med Stockholms spårvägsnät. Långängstorps hållplats låg intill Långängsskolan och Stockby hållplats låg vid Villavägen. År 1934 införlivades banan med Roslagsbanans övriga linjenät och byggdes om till samma spårvidd, 891 mm, som det övriga smalspårsnätet i de östra delarna av Uppland. Långängslinjen lades ned år 1966 (se vidare Roslagsbanan).

Stocksund idag

Samhällets bebyggelse domineras forfarande av villor. Det gamla arvet från villastadens barndom är påtagligt. Orten har ett eget köpcentrum. Där finns även bland annat en restaurang och en vårdcentral. Danderyds församling invigde år 1962 en ny kyrka, Petruskyrkan, på en höjd i Mörbyområdet. Idrottslivet har sitt centrum vid Stockhagens idrottsplats, på gränsen till Djursholm. Utmed Stocksundets stränder finns flera småbåtshamnar. Intill Stocksundsbron, på den västra sidan av E18, finns ett kontorsområde som avskärmar Invernessområdet, mellan E18 och tunnelbanebron över Stocksundet. I Lilla Värtan, strax utanför udden Svanholmen vid Långängen, ligger ön Tranholmen, som till stor del är bebodd året runt. Vintertid går det en bro mellan Svanholmen och Tranholmen, men under sommarhalvåret måste öborna ta sig till ön med båt.

Sevärdheter

Den märkligaste byggnaden i Danderyds kommun torde vara Cedergrenska tornet, belägen i Cedergrenska parken, en pastisch av en riddarborg i rött tegel byggd av jägmästare Albert Nestor Cedergren.

Ortens historieskrivning vårdas av hembygdsföreningen Sällskapet Amorina, som har fått sitt namn efter en berättelse av Carl Jonas Love Almqvist.

Läs mer

  • Boken om Stocksund, utgiven av Stocksunds köping 1963


Personliga verktyg
På andra språk