Cedergrenska tornet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Cedergrenska tornet i Stocksund.
Foto: Holger Ellgaard

Cedergrenska tornet byggdes på uppdrag av jägmästare Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849-1921) på dennes mark i Stocksund. Cedergren hade varit den förste som köpte mark av Stockby AB, ett aktiebolag som hade grundats för att exploatera mark och skapa ett villasamhälle i Stocksund.

Tornet började byggas 1896 på den cedergrenska tomtens högsta punkt. Vad Cedergrens egentliga planer var med tornet är svårt att veta, han tycks ha varit mer intresserad av själva bygget än att verkligen få tornet färdigt. Tornet byggdes i rött tegel, i romantiserad medeltida stil med gamla byggnadsmetoder. Flera arkitekter var inblandade under byggets gång, från början Ferdinand Boberg, senare Lars Israel Wahlman. Till det yttre var tornet klart 1908, men fortfarande vid Cedergrens bortgång 1921 väntade interiören på sin fullbordan.

Cedergrenska tornet 2006b.JPG

Cedergrens döttrar testamenterade tornet och marken med dess botaniska trädgård till Skogshögskolan, som således erhöll egendomen vid den sista dotterns bortgång 1975. Skogshögskolan överlät emellertid fastigheten till Nordiska museet. Tornet led ett långt gånget förfall, men problemet löstes efter många diskussioner genom att det såldes vidare till Danderyds kommun 1981. Under åren 1994-1996 slutfördes slutligen bygget. Numera finns en restaurangrörelse i tornet. Lokalerna kan hyras för fester och liknande arrangemang.

Cedergrenska tornet har i sig blivit till en symbol för Stocksund. Tornet kan ses som ett landmärke vid färd ut mot Roslagen från Stockholm, det syns framåt till höger när man färdas norrut över broarna över Stocksundet. Stocksunds IF använder sedan länge en bild av tornet i sin symbol, vilket föreningen från början erhöll tillstånd till från jägmästaren själv, som också på andra sätt stödde föreningens verksamhet.

Externa länkar

Personliga verktyg