Sökresultat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
 • Nedan visas upp till 20 poster från och med nummer 1.
Avancerad sökning

Sök i namnrymderna:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skapa sidan "Anglikanska präster" på denna wiki!

 • Ekumenik
  beslutet att låta viga kvinnor till präster 1958, uppfattades fortfarande ... protestantiska kyrkor i Nordeuropa och den anglikanska kyrkan i Storbritannien har ...
  19 kbyte (3 080 ord) - 21 maj 2009 kl. 10.42
 • Svenska kyrkan
  är sedan 1958 välkomna att vigas till präster. Sedan 1994 prästvigs inte ... återförening skulle kunna behålla gifta präster, gudstjänst på folkspråket ...
  44 kbyte (6 685 ord) - 24 oktober 2009 kl. 20.42
 • Biskop
  protestantiska samfund, bland annat den anglikanska kyrkogemenskapen och de nordiska ... troligen hade de inte rätt att viga präster och diakoner. ...
  5 kbyte (751 ord) - 28 april 2009 kl. 14.45
 • 12 mars
  *1994 - The Church of England, anglikanska kyrkan, får sina första kvinnliga präster. *2003 - Serbiens president Zoran Djindjic skjuts ner av en prickskytt ...
  13 kbyte (1 600 ord) - 21 maj 2009 kl. 23.28
 • Ämbetsfrågan i Svenska kyrkan
  protestantiska kyrkor, till exempel den anglikanska kyrkan i Storbritannien. ... och Uppsala att en ordning med kvinnliga präster skulle strida mot vad bibeln ...
  21 kbyte (3 644 ord) - 20 februari 2009 kl. 20.25
 • Anne Boleyn
  haft – mer än 250 stycken, alltifrån präster till stallpojkar. Hon hade ... Anglican Schism) (på svenska ungefär Den anglikanska schismens uppkomst och framväxt ...
  48 kbyte (8 014 ord) - 31 maj 2009 kl. 19.16
 • Charles Darwin
  var fritänkare, lät döpa Charles i den anglikanska kyrkan, men Charles och hans ... Henslow förkastade idéerna, men liberala präster tolkade det naturliga urvalet ...
  82 kbyte (12 874 ord) - 29 maj 2009 kl. 20.33
 • Oliver Cromwell
  kyrkan från staten och avskaffade den anglikanska hierarkin. Han lät också ... en del civila, fångar och katolska präster — är ett av de historiska ...
  27 kbyte (4 378 ord) - 17 maj 2009 kl. 19.19
 • Anglikanska kyrkogemenskapen
  Anglikanska kyrkogemenskapen, omfattar huvudsakligen, men inte enbart, ... Den Anglikanska kyrkogemenskapen leds av Ärkebiskopen av Canterbury, och ...
  23 kbyte (3 358 ord) - 25 maj 2009 kl. 15.59
 • Kristendom
  Verkligheten var en helt annan; många präster levde inte i celibat, biskopar ... kyrkan. Understundom räknas också anglikanska kyrkan hit. Bland protestanterna ...
  73 kbyte (11 236 ord) - 28 maj 2009 kl. 20.41
 • Biretta
  Biretta (latin biretum) är en liturgisk huvudbonad för katolska präster ... kyrktagning. Av samma skäl äger biskopar, präster och diakoner rätt att predika ...
  2 kbyte (311 ord) - 15 juli 2008 kl. 05.51
 • Reformationen i England
  Psaltare skulle förbli i bruk i de anglikanska kyrkornas otte- och aftonsång ... tämligen slapp, och i praxis valde många präster att använda akademisk dräkt ...
  7 kbyte (1 096 ord) - 25 maj 2009 kl. 08.14
 • Prästvigning
  i biskopens ställe. Förmågan att viga nya präster och konsekrera nya biskopar ... 1960-talet rests för att kräva kvinnliga präster (och i förlängningen biskopar ...
  6 kbyte (1 018 ord) - 2 maj 2009 kl. 06.11
 • Lewi Pethrus
  tecken på den karismatiska väckelsen bland anglikanska kyrkor och i den katolska kyrkan och han inbjöd angelikanska och katolska präster att predika i svenska ...
  8 kbyte (1 235 ord) - 24 maj 2009 kl. 17.13
 • Tidegärd
  är särskilt praktiserade i kloster och bland präster. Under medeltiden ... t.ex. krävde Luther i Stora katekesen att präster skulle läsa ur Bibeln och ...
  5 kbyte (759 ord) - 7 februari 2009 kl. 09.25
 • Patrick
  skulle kunna utnämna andra till präster. Confessiones tillkom som ett försvar inför en kyrklig domstol mot anklagelser om att han falskeligen skulle ...
  6 kbyte (915 ord) - 4 maj 2009 kl. 15.01
 • Kanik
  Kaniker lever till skillnad från andra präster och diakoner i en gemenskap enligt någon form av kanonisk regel. Beroende på hur strikta dessa regler ...
  2 kbyte (296 ord) - 28 april 2009 kl. 08.17
 • Gammalkatolska kyrkor
  i protest mot vigning av kvinnliga präster samt en i deras tycke liberal ... avskaffade tidigt kravet på celibat för präster och har i samtliga gammalkatolska ...
  9 kbyte (1 303 ord) - 24 maj 2009 kl. 06.04
 • Breviarium
  enda bok. Denna blev med tiden allmän bland präster och ordensfolk i den latinska ... Under inflytande av de olika protestantiska och anglikanska högkyrkorörelserna ...
  2 kbyte (239 ord) - 1 maj 2009 kl. 06.44
 • Anglikan
  En anglikan är en person som tillhör någon av Anglikanska kyrkogemenskapens ... ett antal kyrkor som har brutit sig ur den Anglikanska kyrkogemenskapen som kallar ...
  5 kbyte (796 ord) - 25 maj 2009 kl. 15.30

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Visningar
Personliga verktyg
Verktygslåda