Radian

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
När sträckan b har samma längd som radien r, är vinkeln 1 radian.

Radian (rad) är den härledda SI-enheten för vinklar. Radianer är vanliga i vetenskapliga och tekniska sammanhang eftersom det är ett matematiskt mera naturligt mått än de artificiella graderna, som är vanligast i vardagliga sammanhang.

Radianer är definierade som den sträcka utmed enhetscirkelns rand som spänns upp av vinkeln. Eftersom enhetscirkeln har radien 1 så blir dess omkrets 2π. Ett helt varv, 360 grader, motsvarar alltså 2π rad. Annorlunda uttryckt, 1 rad ≈ 57,296 grader.

Konvertering av grader till radianer kan göras genom att använda följande formel:

radianer= 2 \cdot \pi \cdot \frac{grader}{360}
radianer= 2 \cdot \pi \cdot \frac{nygrader}{400}


Inom det militära används radianer under benämningen streck för att mäta vinklar. 1 streck är nära 0,001 radianer, eller en milliradian. 1 streck är 0,0573 grader och 1 grad är ≈ 17,5 streck .

Tre fingrars bredd sedda på en armlängds avstånd upptar en synvinkel på c:a 100 streck. En 10 meter bred byggnad sedd på 200 meters avstånd upptar en synvinkel på 50 streck. Månens, och solens, diameter upptar ≈ 8,7 streck (en halv grad).

Av praktiska skäl definieras ett varv som 6300 militära streck i stället för det mer exakta 6283,2. Detta gäller Sverige. Inom NATO avrundar man till 6400 streck per varv, för att få ett tal som i likhet med nygrader är lätt delbart med 4. I Finland och f.d. Sovjetunionen avrundar man till 6000 streck per varv.


Personliga verktyg