Temperatur

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För temperatur i fråga om tonhöjder i musik, se Temperering.
Fel vid skapande av miniatyrbild: Ogiltiga parametrar för miniatyrbilden
Gaspartiklars hastighet beror på temperaturen.

Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla. Värmeflödet är från en högre temperatur till en lägre temperatur. Vid lika temperatur är föremål i termisk jämvikt. Vidare kan också olika färgtoner av ljus mätas i så kallad färgtemperatur.

Innehåll

Temperaturskalor

Bimetalltermometer med celsiusskalan.

I vetenskapliga sammanhang används idag den absoluta skalan. Den har sin nollpunkt vid den temperatur som ett medium har då den är i sitt grundtillstånd (absoluta nollpunkten), och uttrycks i enheten kelvin. Innan den moderna synen på temperatur var klar användes skalor med nollpunkten satt vid andra temperaturer. Av dem används dessa fortfarande i vardagliga sammanhang:

  • Celsius – den vanligaste temperaturskalan för vardagligt bruk. Temperaturer anges på skalan med enheten grad Celsius (°C), vars steglängd är lika med 1 K. Vatten fryser vid 0 °C och kokar vid 100 °C.
  • Fahrenheit – används istället för Celsius i vissa länder, till exempel USA och Jamaica. Temperaturer anges på skalan med enheten grad Fahrenheit (°F). Människans kroppstemperatur är 98,6 °F. Vatten fryser vid 32 °F och kokar vid 212 °F.

Notera att kelvin inte inleds med en versal eftersom det tillhör SI-enheterna. Observera också att grad Kelvin (°K) har ersatts med kelvin (K). Följande formler kan användas för att konvertera mellan temperaturerna T K, tC °C och tF °F:

T = tC + 273,15
tC = 5/9 · (tF − 32)

Äldre temperaturskalor som inte används längre:

  • Rankine – utgår från absoluta nollpunkten. Enheten är grad Rankine (°R eller °Ra), som har samma steglängd som °F.
  • Réaumur – använder enheten grad Réaumur (°Réaumur), vars steglängd är lika med 1,25 grader Celsius. Vatten fryser vid 0 °Réaumur och kokar vid 80 °Réaumur.
  • Rømer – använder enheten grad Rømer (°Rø eller °R). Vatten fryser vid 7,5 °Rø och kokar vid 60 °Rø.

Omvandlingstabell

kelvin Celsius Fahrenheit Rankine Delisle Newton Réaumur Rømer
Absoluta nollpunkten 0 K −273,15 °C −459,67 °F 0 °Ra 559,73 °De −90,14 °N −218,52 °Ré −135,9 °Rø
Vattnets fryspunkt 273,15 K 0 °C 32 °F 491,67 °Ra 150 °De 0 °N 0 °Ré 7,5 °Rø
Människans kroppstemperatur 310,15 K 37 °C 98,6 °F 558,27 °Ra 94,5 °De 12,21 °N 29,6 °Ré 26,93 °Rø
Vattnets kokpunkt 373,15 K 100 °C 212 °F 671,67 °Ra 0 °De 33 °N 80 °Ré 60 °Rø

Definition

Temperatur definieras som energiförändringen av entropin

{1 \over T} = \left({\part  S \over \part  E}\right)_{V, N},

där T är temperaturen i kelvin (K). Partiella derivatan, med volymen V och partikelantalet N fasta, är ofta en monotont växande funktion, vilket innebär att temperaturen alltid är positiv. I vissa fall uppstår dock negativa temperaturer.

Temperatur kan också beskrivas som den kinetiska energin hos ett ämne. D.v.s. rörelsen hos molekylerna/atomerna inom ämnet. Vid högre temperatur rör de sig mer och vid lägre temperatur mindre.

Se även

Personliga verktyg