Nobelpriset i kemi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Presskonferens för tillkännagivandet av vilka som kommer få Nobelpriset i Kemi 2008. Gunnar von Heijne, Gunnar Öquist och Måns Ehrenberg
Fil:J.H. van 't Hoff.gif
Jacobus Henricus van't Hoff tilldelades 1901 det första nobelpriset i kemi.
Marie Curie, 1911 års prisvinnare, var den första kvinna som fick nobelpriset i kemi. Hon delade även 1903 års nobelpris i fysik.

Nobelpriset i kemi är ett av de fem Nobelprisen, inrättade genom Alfred Nobels testamente. Alfred Nobel specificerade att ett av prisen skulle gå till den som under det gångna året "har gjort den vigtigaste kemiska upptäckt eller förbättring".

Pristagare utses i början av oktober varje år av den svenska Kungliga Vetenskapsakademien, och utdelas 10 december i Stockholms Konserthus då pristagarna får motta priset ur konungens hand. Priset har utdelats sedan 1901.

Kronologisk lista över pristagare

År Pristagare Nationalitet Prismotivering
1901 Jacobus Henricus van't Hoff Nederländerna Kemisk dynamik och osmotiskt tryck i lösningar
1902 Emil Fischer Tyskland Socker- och purinsyntes
1903 Svante Arrhenius Sverige Elektrolytiska dissociationsteorin
1904 William Ramsay Storbritannien Inerta gasformiga grundämnen i luft, och bestämning av deras plats i periodiska systemet
1905 Adolf von Baeyer Tyskland Organiska färgämnen och hydroaromatiska föreningar
1906 Henri Moissan Frankrike Undersökning och renframställning av grundämnet fluor, och den elektriska ugn som bär hans namn
1907 Eduard Buchner Tyskland Biokemiska undersökningar och upptäckt av cellfri jäsning
1908 Ernest Rutherford Storbritannien och Nya Zeeland Grundämnenas sönderfall och radioaktiva ämnens kemi
1909 Wilhelm Ostwald Tyskland Katalys, kemisk jämvikt och reaktionshastigheter
1910 Otto Wallach Tyskland Alicykliska föreningar
1911 Marie Curie Polen Upptäckten av radium och polonium
1912 Victor Grignard
Paul Sabatier
Frankrike Grignard-reagens
Metoden att hydrogenera organiska föreningar i närvaro av finfördelad metall
1913 Alfred Werner Schweiz Studier av atombindningar i molekyler
1914 Theodore Richards USA Noggranna bestämningar av atomvikten hos ett stort antal grundämnen
1915 Richard Willstätter Tyskland Studier av växtpigment, särskilt klorofyll
1916 Inget pris utdelades (a)
1917 Inget pris utdelades (a)
1918 Fritz Haber Tyskland Syntes av ammoniak från dess grundämnen
1919 Inget pris utdelades (a)
1920 Walther Nernst Tyskland Termokemi
1921 Frederick Soddy Storbritannien Radioaktiva ämnens kemi och studier av isotopernas natur
1922 Francis Aston Storbritannien Upptäckten av isotoper i ett stort antal icke radioaktiva ämnen, och för formulering av heltalsregeln
1923 Fritz Pregl Österrike Metoden för mikroanalys av organiska ämnen
1924 Inget pris utdelades (a)
1925 Richard Zsigmondy Tyskland Upptäckten av kolloidala lösningars heterogena natur
1926 The Svedberg Sverige Studier av dispersa system
1927 Heinrich Wieland Tyskland Studier av gallsyror och besläktade ämnen
1928 Adolf Windaus Tyskland Studier av steroler och deras släktskap med vitaminer
1929 Arthur Harden
Hans von Euler-Chelpin
Storbritannien
Sverige
Studier av jäsning av socker och jäsningsenzymer
1930 Hans Fischer Tyskland Strukturen hos hemin och klorofyll och syntesen av hemin
1931 Carl Bosch
Friedrich Bergius
Tyskland Högtrycksmetoder inom kemin
1932 Irving Langmuir USA Studier inom ytkemin
1933 Inget pris utdelades (b)
1934 Harold Urey USA Upptäckten av tungt väte
1935 Frédéric Joliot
Irène Joliot-Curie
Frankrike Syntes av nya radioaktiva ämnen
1936 Peter Debye Nederländerna Studier av molekylstruktur via dipolmoment samt röntgen- och elektrondiffraktion i gaser
1937 Norman Haworth
Paul Karrer
Storbritannien
Schweiz
NH: Studier av kolhydrater och vitamin C
PK: Studier av karotenoider, flaviner och vitaminerna A och B2
1938 Richard Kuhn Tyskland Studier av karotenoider och vitaminer
1939 Adolf Butenandt
Leopold Ruzicka
Tyskland
Schweiz
AB: Studier av könshormoner
LR: Studier av polymetylener och högre terpener
1940 Inget pris utdelades (b)
1941 Inget pris utdelades (b)
1942 Inget pris utdelades (b)
1943 George de Hevesy Ungern Isotoper som märkning vid studier av kemiska processer
1944 Otto Hahn Tyskland Upptäckten av fission av tunga atomkärnor
1945 Artturi Virtanen Finland Studier inom jordbruks- och nutritionskemi, särskilt hans metod för konservering av foder
1946 James Sumner
John Northrop
Wendell Stanley
USA JS: Upptäckten att enzymer kan kristalliseras
JN & WS: Beredning av enzymer och virusproteiner i ren form
1947 Sir Robert Robinson Storbritannien Studier av biologiskt betydelsefulla växtsubstanser, särskilt alkaloider
1948 Arne Tiselius Sverige Studier av elektrofores och adsorptionsanalys, upptäckt av serumproteiners komplexa natur
1949 William Giauque USA Kemisk termodynamik, särskilt ämnens egenskaper vid mycket låga temperaturer
1950 Otto Diels
Kurt Alder
Västtyskland Diensyntes
1951 Edwin McMillan
Glenn T. Seaborg
USA Studier av transuranelementens kemi
1952 Archer Martin
Richard Synge
Storbritannien För uppfinningen av fördelningskromatografi
1953 Hermann Staudinger Västtyskland Upptäckter inom makromolekylär kemi
1954 Linus Pauling USA Kemiska bindningens natur och kartläggning av komplexa föreningars struktur
1955 Vincent du Vigneaud USA Studier av biokemiskt viktiga svavelföreningar, särskilt den första syntesen av ett polypeptidhormon
1956 Cyril Hinshelwood
Nikolaj Semjonov
Storbritannien
Sovjetunionen
Studier av mekanismer för kemiska reaktioner
1957 Alexander Robertus Todd Storbritannien Studier av nukleotider och nukleotidkoenzymer
1958 Frederick Sanger Storbritannien Studier av proteiners struktur, särskilt insulin
1959 Jaroslav Heyrovsky Tjeckoslovakien Polarografisk analys
1960 Willard Frank Libby USA Kol 14-metoden för åldersbestämning
1961 Melvin Calvin USA Studier av koldioxidupptag i växter
1962 Max Perutz
John Kendrew
Storbritannien Studier av globulära proteiners struktur
1963 Karl Ziegler
Giulio Natta
Västtyskland
Italien
Höga polymerers kemi och teknologi
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin Storbritannien Strukturbestämning av viktiga biokemiska substanser med röntgentekniker
1965 Robert Woodward USA Insatser inom organisk syntes
1966 Robert Mulliken USA Kemisk bindning och molekylers elektronstruktur med molekylorbitalmetoden
1967 Manfred Eigen
Ronald Norrish
George Porter
Västtyskland
Storbritannien
Storbritannien
Studier av mycket snabba kemiska rektioner genom att störa jämvikten med korta energipulser
1968 Lars Onsager USA Irreversibla processers termodynamik
1969 Derek Barton
Odd Hassel
Storbritannien
Norge
Utveckling av konceptet konformation och dess tillämpning inom kemin
1970 Luis Leloir Argentina Upptäckt av sockernukleotider och deras roll i kolhydraters biosyntes
1971 Gerhard Herzberg Kanada Molekylers elektronstruktur och geometri, särskilt fria radikaler
1972 Christian Anfinsen
Stanford Moore
William Stein
USA CA: Studier av ribonukleas, särskilt sambandet mellan aminosyrasekvensen och den biologiskt aktiva konformationen
SM & WS: Sambandet mellan den kemiska strukturen och den katalytiska aktiviteten hos det aktiva sätet i ribonukleasmolekylen
1973 Ernst Otto Fischer
Geoffrey Wilkinson
Västtyskland
Storbritannien
Organometalliska sandwichföreningars kemi
1974 Paul Flory USA Teoretiska och experimentella insatser inom makromolekylernas fysikaliska kemi
1975 John Cornforth
Vladimir Prelog
Australien och Storbritannien
Schweiz
JC: Studier av enzymkatalyserade reaktioners stereokemi
VP: Studier av organiska molekylers och reaktioners stereokemi
1976 William Lipscomb USA Studier av boraner relaterade till förståelse av kemisk bindning
1977 Ilya Prigogine Belgien Icke-jämviktstermodynamik, särskilt teorin för dissipativa strukturer
1978 Peter Mitchell Storbritannien Studier av biologisk energiöverföring och formulering av den kemiosmotiska teorin
1979 Herbert C Brown
Georg Wittig
USA
Västtyskland
Utveckling av bor- respektive fosforföreningar till viktiga reagens i organisk syntes
1980 Paul Berg
Walter Gilbert
Frederick Sanger
USA
USA
Storbritannien
PB: Studier av nukleinsyrornas biokemi, särskilt rekombinant-DNA
WG & FS: Bestämning av bassekvenser i nukleinsyror
1981 Kenichi Fukui
Roald Hoffmann
Japan
USA
Studier av kemiska reaktioners förlopp
1982 Aaron Klug Storbritannien Utveckling av kristallografisk elektronmikroskopi och strukturbestämning av biologiskt viktiga nukleinsyra-protein-komplex
1983 Henry Taube USA Studier av elektronöverföringsreaktioners mekanismer, särskilt i metallkomplex
1984 Bruce Merrifield USA Utveckling av kemisk syntes på fast matris
1985 Herbert Hauptman
Jerome Karle
USA Direkta metoder för att bestämma kristallstrukturer
1986 Dudley R. Herschbach
Yuan T. Lee
John C. Polanyi
USA
USA
Kanada
Studier av kemiska processers dynamik
1987 Donald J. Cram
Jean-Marie Lehn
Charles J. Pedersen
USA
Frankrike
USA
Användning av molekyler med strukturspecifika interaktioner av hög selektivitet
1988 Johann Deisenhofer
Robert Huber
Hartmut Michel
Västtyskland Bestämning av den tredimensionella strukturen hos ett fotosyntetiskt reaktionscentrum
1989 Sidney Altman
Thomas R. Cech
Kanada och USA
USA
Upptäckten av RNA:s katalytiska egenskaper
1990 Elias James Corey USA Utveckling av teori och metod inom organisk syntes
1991 Richard R. Ernst Schweiz Utveckling av metodik för högupplöst kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR)
1992 Rudolph A. Marcus USA Teorin för elektronöverföringsreaktioner i kemiska system
1993 Kary Mullis
Michael Smith
USA
Kanada
Metoder inom DNA-baserad kemi
KM: uppfinningen av polymeras-kedjereaktionsmetoden (PCR)
MS: oligonukleotid-baserad sätes-dirigerad mutagenes och dess utveckling för proteinstudier
1994 George A. Olah USA Bidrag till karbokatjonkemin
1995 Paul J. Crutzen
Mario Molina
F. Sherwood Rowland
Nederländerna
USA
USA
För deras arbeten inom atmosfärkemin, speciellt rörande bildning och nedbrytning av ozon
1996 Robert Curl
Harold Kroto
Richard Smalley
USA
Storbritannien
USA
För deras upptäckt av fullerener
1997 Paul D. Boyer
John E. Walker
Jens Christian Skou
USA
Storbritannien
Danmark
PDB & JEW: för deras klargörande av den enzymatiska mekanismen för syntes av adenosintrifosfat (ATP)
JCS: för det först upptäckta jontransporterande enzymet, Na+, K+-ATPas
1998 Walter Kohn
John Pople
USA
Storbritannien
Till Walter Kohn för hans utveckling av täthetsfunktionalteorin
Till John Pople för hans utveckling av kvantkemisk beräkningsmetodik
1999 Ahmed Zewail Egypten och USA För hans studier av kemiska reaktioners övergångstillstånd med femtosekundspektroskopi
2000 Alan Heeger
Alan MacDiarmid
Hideki Shirakawa
USA
USA och Nya Zeeland
Japan
För upptäckten och utvecklandet av ledande polymerer
2001 William S. Knowles
Ryoji Noyori
K. Barry Sharpless
USA
Japan
USA
WSK & RN: för deras arbeten över kiralt katalyserade hydrogeneringsreaktioner
KBS: för hans arbeten över kiralt katalyserade oxidationsreaktioner
2002 John Fenn
Koichi Tanaka
Kurt Wüthrich
USA
Japan
Schweiz
För utveckling av metoder för identifiering och strukturanalys av biologiska makromolekyler:
JF & KT: för deras utveckling av mjuka desorptionsjonisationsmetoder för masspektrometrisk analys av biologiska makromolekyler
KW: för hans utveckling av kärnmagnetisk resonansspektroskopi för bestämning av biologiska makromolekylers tredimensionella struktur i lösning
2003 Peter Agre
Roderick MacKinnon
USA PA: För upptäckten av vattenkanaler
RMK: För strukturella och mekanistiska studier av jonkanaler
2004 Aaron Ciechanover
Avram Hershko
Irwin Rose
Israel
Israel
USA
För upptäckten av ubiquitinmedierad proteinnedbrytning
2005 Yves Chauvin
Robert Grubbs
Richard Schrock
Frankrike
USA
USA
För utveckling av metates-metoden inom organisk syntes
2006 Roger D. Kornberg USA För hans studier av den molekylära grunden för eukaryot transkription
2007 Gerhard Ertl Tyskland För hans studier av kemiska processer på fasta ytor
2008 Osamu Shimomura
Martin Chalfie
Roger Tsien
USA
Japan
För upptäckt och utveckling av grönt fluorescerande protein (GFP).

Fotnoter: (a) Prissumman fonderades i sin helhet till kemiprisfonden. (b) Prissumman fonderades med 1/3 till huvudfonden och 2/3 till kemiprisfonden

Externa länkar

Personliga verktyg