Nervcell

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Uppslagsordet Neuron leder hit. För flygplanet, se Dassault Neuron.

Nervcell
Grovstruktur för en typisk nervcell

En nervcell eller neuron är en celltyp i nervsystemet som är ansvarig för mottagandet och överförandet av nervimpulser. Den kan betraktas som nervsystemets mest grundläggande enhet, även om neuron inte är den enda celltyp som finns i nervsystemet. Antalet neuroner i hjärnan, hjärnceller, beräknas uppgå till ungefär 100 miljarder.

Det finns ett stort antal olika neuron som skiljer sig till utseende, funktion och var i nervsystemet de finns. De brukar delas upp i sensoriska neuron, neuron i hjärnan och motorneuron:

  • Bipolära neuron finns i ögats näthinna och är sensoriska neuron.
  • Somatosensoriska neuron finns i hud och muskler och är sensoriska neuron.
  • Associationsceller finns i thalamus.
  • Pyramidalceller finns i cortex.
  • Purkinjeceller finns i cerebellum.
  • Motorneuron finns i ryggraden.

Alla neuron är dock uppbyggda på samma sätt. De har en eller flera dendriter som tar emot nervsignaler, en cellkärna "soma" i mitten samt ett axon som skickar ut nervsignaler. Nervsignalen består av en elektrisk impuls som fortplantar sig genom nervcellerna genom aktionspotentialer. När en aktionspotential anländer till den bortre änden av axonen (presynaptisk terminal), överförs signalen på kemisk väg genom att neurotransmittorer frisläpps. Dessa neurotransmittorer binder till receptorer på dendriten och ger eventuellt upphov till en aktionspotential i nästa neuron. På detta sätt sker informationsbearbetningen i hjärnan och ger upphov till det komplexa beteende som människor och djur uppvisar.

Se även

Externa länkar

  • Nervsystemet – hjärnatlas och uppslagsverk på Sahlgrenska akademins webbplats
Personliga verktyg