Natriumhydrid

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Natriumhydrid
Systematiskt namn Natriumhydrid
Kemisk formel NaH
Molmassa 23.99 g/mol
Utseende Vit, fast
CAS-nummer 7646-69-7
SMILES Na
Egenskaper
Densitet 1.396 g/cm³
Löslighet (vatten) Reagerar g/l
Smältpunkt Sönderfaller vid 800 °C
Faror
Huvudfara R15; S2, S7/8 och S43.
NFPA 704 NFPA 704.svg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Natriumhydrid, NaH, är ett salt av natriumjoner och hydridjoner. NaH är ett vitt pulver med kristallgitter av NaCl-typ. Den används främst som en stark bas inom organisk syntes; pKa för den konjugerande syran är 25. Den deprotonerar med lätthet alkoholer, fenoler, tioler, indoler med mera. Den reagerar med flytande ammoniak under bildande av natriumamid. Den framställs industriellt genom att leda torr vätgas över smält natrium vid temperaturer runt 350 °C. Natriumhydrid är ytterst fuktkänslig och reagerar med vatten under bildande av natriumhydroxid och vätgas, som är mycket brandfarlig. Av säkerhetsskäl levereras ofta natriumhydrid som en dispersion i mineralolja (cirka 60 viktprocent).

Personliga verktyg