Litiumaluminiumhydrid

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Litiumaluminiumhydrid (LiAlH4), ofta förkortat LAH, är ett vitt kristallint pulver. LAH är ett mycket starkt reduktionsmedel med stor användning inom organisk kemi. LAH kan reducera en mängd funktionella grupper.

Framställning av LAH

LAH framställs kommersiellt ur litiumhydrid (som fås genom att leda vätgas över litiummetall) och aluminiumklorid.

4LiH + AlCl3 → LiAlH4 + 3LiCl

Användning av LAH

LAH är utgångsmaterial för framställning av flera andra aluminiumhydrider. LAH-reduktioner utförs i eterlösningsmedel, som dietyleter och THF. Eftersom LAH är mycket vattenkänsligt (det reagerar med vatten under vätgasutveckling) är det ytterst viktigt att etern är väl torkad innan reaktionen.

LAH rxns.png

Som framgår av uppräkningen reduceras en mängd funktionella grupper. Genom noggrann kontroll av mängden tillsatt reagens kan dock oftast en god selektivitet uppnås. Alkener, alkyner, cyklopropaner och aromatiska kolväten reduceras vanligen ej av LAH.

Efter genomförd LAH-reduktion måste reaktionen släckas (quenchas) på ett säkert sätt, vanligen genom en kontrollerad vattentillsats.

Källa

  • Michael B. Smith och Jerry March: March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, Wiley-Interscience, 5th edition, New York 2001. ISBN 0-471-58589-0. 
Personliga verktyg