Konjunkturinstitutet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Konjunkturinstitutet
Departement Finansdepartementet
Län Stockholm
Kommun Stockholm
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnummer 202100-0845
Myndighetschef Mats Dillén, generaldirektör
Instruktion SFS 2007:759
Webbplats www.konj.se

Konjunkturinstitutet (KI) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och har till uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen och göra prognoser för den svenska ekonomin. Myndigheten ska följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör institutets verksamhet samt bedriva forskning i syfte att utveckla analys-och prognosmetoder, göra miljöekonomiska analyser samt bedriva forskning på det miljöekonomiska området. KI bistår vidare Regeringskansliet (Finansdepartementet) med utfalls- och prognosdata för Regeringskansliets makroekonomiska verksamhet, med prognosmodeller samt med miljöekonomiska analyser. Myndigheten ska vidare verka för att statistiskt material betydelse för studiet av den ekonomiska utvecklingen samlas in och bearbetas samt anvarar för viss officiell statistik. KI utför även uppdrag inom sitt verksamhetsområde.[1]

Konjunkturinstitutet inrättades 1937.

Källor

  1. 1 § förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet.


Personliga verktyg
På andra språk