Kolsyra

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kolsyra
StrukturformelKalottmodell
Systematiskt namn Divätekarbonat
Kemisk formel H2CO3
Molmassa 62,03 g/mol
CAS-nummer 463-79-6
SMILES C(=O)(O)O
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Bubblor av koldioxid som bildas när kolsyra sönderdelas i vatten

Kolsyra (latinskt namn; Acidum carbonicum), H2CO3, är en kemisk förening som bildas i en vattenlösning av koldioxid. Kolsyra är en mycket svag syra som inte kan koncentreras, då koldioxid avges då vattenhalten blir för låg. Kolsyra är populärt att använda vid tillverkning av läskedrycker och uppkommer då socker jäses i en syrefattig miljö, exempelvis öl, cider, mjöd och mousserande vin.

Innehåll

Jämvikter

I vattenlösning är kolsyra i kemisk jämvikt med löst koldioxid, som i sin tur är i jämvikt med koldioxid i gasform. De bubblor man ser i kolsyrade drycker innehåller alltså i själva verket koldioxid. Eftersom kolsyra är en syra kan den också lämna ifrån sig en eller två positivt laddade vätejoner. Den negativt laddade jonen HCO3 kallas vätekarbonatjon och jonen CO32– kallas karbonatjon. Både vätekarbonat och karbonat är komplexa joner. Hur mycket av jonerna som bildas beror bland annat på lösningens pH – ju högre pH (det vill säga ju lägre koncentration av vätejoner), desto mer benägen är kolsyran att lämna ifrån sig vätejoner.

De jämvikter som koldioxid, kolsyra och dess joner deltar i i vattenlösning kan skrivas:

CO2(g) Fil:Leftrightarrow.gif CO2(aq)
Koldioxid i gasfas Fil:Leftrightarrow.gif Koldioxid löst i vatten
CO2(aq) + H2O Fil:Leftrightarrow.gif H2CO3(aq)
Koldioxid löst i vatten + vatten Fil:Leftrightarrow.gif Kolsyra
H2CO3(aq) Fil:Leftrightarrow.gif HCO3(aq) + H+
Kolsyra Fil:Leftrightarrow.gif Vätekarbonatjon + vätejon
HCO3(aq) Fil:Leftrightarrow.gif CO32–(aq) + H+
Vätekarbonatjon Fil:Leftrightarrow.gif Karbonatjon + vätejon

Salter av kolsyra

Kolsyra reagerar med reaktiva metaller, främst alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller, under bildning av salter som kallas vätekarbonater och karbonater. Vätekarbonaterna innehåller vätekarbonatjonen HCO3; karbonaterna innehåller karbonatjonen CO32–.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg