Koldioxidneutral

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koldioxidneutral, är ett förenklat populärvetenskapligt begrepp som innebär att den koldioxid som en förbränning av ämnet ger ifrån sig, tidigare har tagits upp från luften då ämnet eller ett tidigare stadium till ämnet har växt. På så sätt ingår koldioxiden i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte förändras.

Till gruppen icke-koldioxidneutrala ämnen anses produkter som kommer från t.ex. råolja, stenkol, brunkol, naturgas, o.dyl.

Normalt sett är alla ämnen från växter och djur koldioxidneutrala, t.ex. trä, grödor, slaktavfall, m.m. Även rötslam från avloppsreningsanläggningar anses vara koldioxidneutralt, då rötslammet kommer från fekalier som i sin tur kommer från växter eller djur som tidigare har tagit upp koldioxid under sin levnad.

Ordet koldioxidneutral används ofta i sammanhang där man jämför miljöbelastningen av olika sätt att värma upp eller kyla lokaler, transporter, m.m.

Personliga verktyg