Ignatios av Antiochia

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sankt Ignatios av Antiochia
Ignatius of Antiochie.jpg
Den helige Ignatios martyrium
Biskop, Martyr
Född cirka 30
Död 107, Rom
Vördas inom Romersk-katolska kyrkan
Ortodoxa kyrkan
Helgedom Peterskyrkan
Helgondag: 17 oktober
Attribut: Biskop omgiven av lejon; kedjor
Skyddshelgon för Kyrkan i östra medelhavsområdet; Kyrkan i Nordafrika

Ignatios (Ignatius) av Antiochia, 30-107 e.Kr.[1], martyr, räknas som den tredje biskopen av Antiochia. Han kallade sig även för Theophorus och var enligt traditionen en lärjunge till de båda apostlarna Petrus och Johannes. De flesta kyrkosamfunden räknar honom som en av kyrkofäderna (de apostoliska fäderna) och han är helgonförklarad av både den katolska och den ortodoxa kyrkan. Festdag 17 oktober.

Ignatiusbreven

Ignatius är känd genom en samling brev som tillskrivs honom. Den tidigaste berättelsen om honom finns i Eusebius kyrkohistoria, men där finns inga detaljer om hans liv förutom vad man kan läsa i breven.[2] Breven är inte daterade, men enligt Eusebios Chronicon var Ignatios biskop från omkring år 70 till Trajanus tionde år. Adolf von Harnack anser dock att att en datering till Hadrianus regeringstid (kring 130) är mer sannolik.

Enligt författaren försökte romarna hindra spridandet av den kristna tron genom att arrestera honom och förflytta honom till Rom där han skulle dödas på Colosseum. Effekten blev istället att Ignatios längs hela denna fångtransport träffade och uppmuntrade kristna. Genom sina brev till de olika församlingarna i det romerska imperiet påverkade han utvecklingen av den kristna teologin. Breven verkar vara skrivna i all hast, utan större tankeutveckling eller systematik. Författaren skrev att han såg fram emot att få lida martyrdöden på arenan och såg alla försök att undgå denna död som en ohälsosam rädsla, vilket skulle förslava honom under dödens makt.

Det finns olika varianter av Ignatios brev bevarade, men det är de sju brev i den kortare grekiska varsionen som allmänt anses vara den ursprungliga texten. En kort version på syriska är ett utdrag. De längre grekiska varianterna anses vara skrivna under 400-talet och senare för att ge stöd åt olika teologiska åsiktsyttringar som under denna tid präglade kyrkan. Det finns även några fler bevarade brev skrivna i Ignatios namn och ögonvittnesskildringar av hans martyrdöd som anses vara rena förfalskningar.

Ignatios reliker vördas i Peterskyrkan.

Fotnoter

  1. Peter Halldorf, 21 kyrkofäder, år 2000, ISBN 91-86082-89-2
  2. Eusebios. ”Ignatius and his Epistles”. Kyrkans historia III:36. http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201/Page_166.html.  (utgåva 1890, med noter)

Externa länkar


Personliga verktyg