Huddunge församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Huddunge församling
Län Uppsala län
Kommun Heby kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Upplands västra kontrakt
Folkmängd 523
Församlingskod 033102
Pastoratskod 010908
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Huddunge församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Västerlövsta pastorat.

Församlingen ligger i Heby kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Våla härad i Tiundaland.

Församlingskyrkan heter Huddunge kyrka. Centralort är Huddunge.

Huddunge församling utgörs av flack dalgångsbygd längs Vretaån, som rinner till Tämnaren. Denna dalgångsbygd är omgiven av skogstrakter, som bitvis är myrrika.

Man har funnit omkring 40 fornlämningar. Det rör sig till en tredjedel om boplatser från stenåldern. I dessa finns i huvudsak material av kvarts. Från järnåldern finns några spridda gravar. Dessutom finns några små gravfält från yngre järnåldern. Dessa ligger vid Hallsjö. Vid Huddunge by finns en runsten. Det finns även en ruin samt en ödekyrkogård efter den medeltida kyrkan. Den nuvarande bygden är i huvudsak från medeltiden.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1300 de Huddungi. Detta är en inbyggarbeteckning, som är bildad efter en "udde", syftande på kyrkbyns läge på en långsmal landtunga. Ett icke ursprungligt h har lagts till senare.

Se även


Personliga verktyg