Huddunge kyrka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 60°2′56.1″N 16°58′49.26″O / 60.048917, 16.98035 Huddunge kyrka är en kyrkobyggnad i Uppsala stift som tillhör Huddunge församling. Kyrkan ligger vid Huddunge By i gammal kulturbyggd i västra Uppland.

Innehåll

Kyrkobyggnaden

Nuvarande kyrkobyggnad består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, västtorn och en utbyggd sakristiakorets östra sida. Den putsade byggnaden är uppförd av natursten, har rundbågiga fönster och täcks av ett valmat sadeltak, även sakristians tak är valmat. Tornet kröns av en flack huv med lanternin. Kyrkans ingång är belägen i väster. Kyrkan är ett välbevarat exempel på en sengustaviansk landsortskyrka.

Historik

Kyrkan har haft två föregångare. Socknens första kyrka var troligen en träkyrka. Träkyrkan ersattes senare under medeltiden av en stenkyrka, som användes fram till slutet av 1700-talet, då den utdömdes. Den revs efter att arbetet med den nya kyrkan påbörjats, och finns i dag kvar som ruin. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1798 - 1800 efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz. Invigningen dröjde dock fram till 1807, och inredningsarbetet av läktare, bänkinredning m.m. slutfördes troligen först 1826. Predikstolen, bänkinredningen och det medeltida triumfkrucifixet, som först placerades på läktaren, hämtades från den gamla kyrkan. Den slutna bänkinredningen ersattes 1905 med öppna bänkar. Vid en omfattande restaurering av inredning och inventarier 1939 placerades triumkrucifixet på södra korväggen. 1955 genomfördes en renovering efter förslag av arkitekten K. Martin Westerberg. Invändigt omdisponerades läktaren i samband med att kyrkan fick ny orgel. Under läktaren inreddes brudkammare, samlingsrum, kapprum och vestibul. Vidare gjordes en grundlig renovering av exteriören. 1967 renoverades exteriören återigen.

Inventarier

  • Predikstolen i renässansstil är troligen från 1600-talet. 1705 moderniserades predikstolen med halvskulpturer som föreställde jungfru Maria och de fyra evangelisterna. 1939 avlägsnades halvskuplturerna och ursprunglig målning återställdes. Halvskulpturerna är numera sammanställda till en tavla.
  • Nuvarande dopfunt är från 1950 och tillverkades av AB Libraria i Stockholm.
  • Först 1839 införskaffades en orgel som byggdes av Pehr Gullbergson i Lillkyrka. Orgeln omfattar 10 stämmor, en manual samt bihangspedal. För närvarande står orgeln i ospelbart skick bakom nuvarande orgel som tillverkades av Frobenius orgelbyggeri och invigdes 1956.
  • Ett medeltida triumfkrucifix härstammar från den gamla kyrkan och placerades först på läktaren.
  • Altartavlan målades 1905 av Karl Sjöström och dess motiv är "Guds ljus i mörkret".
  • Ett snidat träkrucifix, som står framför altartavlan, är utfört av Anders Gustaf Nordström.

Källor och information

Litteratur

Webben

Camera-photo.svg Denna artikel om en kyrkobyggnad behöver bilder. Är du upphovsrättsinnehavare till en passande illustration får du gärna ladda upp den.

Personliga verktyg