Börje församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Börje församling
Län Uppsala län
Kommun Uppsala kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Upplands västra kontrakt
Folkmängd 1 027
Församlingskod 038019
Pastoratskod 010901
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Börje församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Bälinge pastorat.

Församlingen ligger i Uppsala kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Ulleråkers härad i Tiundaland.

Församlingskyrkan heter Börje kyrka.

Börje församling är ett område med småbruten odlingsbygd i anslutning till Uppsalaslätten. Församlingen är mycket fornlämningsrik. Den har cirka 2 700 kända anläggningar. Det finns inte mindre än 370 skärvstenshögar och andra boplatsspår från bronsåldern. Församlingen är landets rikaste när det gäller denna fornlämningstyp. Dessutom finns det 60 gravfält, på vilka det sammanlagt finns cirka 2 100 fornlämningar. Det finns troligen flera fynd från äldre järnåldern än från den yngre. Börje församling har troligen varit befolkad i sin helhet under både bronsåldern och järnåldern. Boplatsen Broby dateras till sen bronsålder.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1291 Birium. Ortnamnet kan betyda de som bor vid boren. Boren är ett ställe där ett vattendrag är så strömt att man måste dra förbi sina båtar. Kanske härrör namnet från den tid då Librobäcken, som går genom Börje socken, hade ett betydligt högre vattenflöde än idag.

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg