Hans Gustaf Wessberg

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Hans Gustaf "HG" Allan Wessberg, född den 26 april 1952, svensk politiker (moderat) och ämbetsman. Wessberg är statssekreterare i regeringen Reinfeldt sedan 2006, och är sedan 8 november 2007 statssekreterare i statsrådsberedningen, vilket innebär att han är statsministerns egen statssekreterare med bland annat samordnings- och krisledningsansvar inom regeringskansliet.

Efter valet 2006 var Wessberg först statssekreterare i försvarsdepartementet under försvarsminister Mikael Odenberg, men lämnade sin post 2007 samtidigt som Mikael Odenberg lämnade regeringen på grund av oenighet kring försvarsbudgeten och regeringens beslutsfattande i dessa frågor. Efter ett uppehåll på några veckor återkom han som statssekreterare i utrikesdepartementet, hos den nytillträdda handelsministern Ewa Björling. (Eva Björling ersatte Sten Tolgfors som i sin tur blev den nye försvarsministern efter Mikael Odenberg.) Sedan statsministerns tidigare statssekreterare Ulrica Schenström avgick 1 november 2007 på grund av en affär, utsåg regeringen den 8 november 2007 H.G. Wessberg till statssekreterare i statsrådsberedningen hos statsminister Fredrik Reinfeldt.[1] Då frågor hade rests kring Schenströms hantering av krisledningen och flera statssekreterares korta erfarenhet från politik och förvaltning hade påpekats i medierna, poängterades vid tillsättningen Wessbergs långa erfarenhet från politik, förvaltning, försvar och näringsliv, samt att han arbetat både med informationsfrågor och på höga chefsposter.[2]

Wessberg har studerat vid Göteborgs universitet och tog 1977 filosofie kandidatexamen med statskunskap, historia och kommunikation som ämnen. Under studietiden tog han initiativet till spelkonventet Gothcon. Han är också reservofficer (major), och tillhörde tidigare det numera nedlagda Norra Smålands Regemente I12 i armén men tillhör numera Amfibieregementet Amf1 i marinen.

1979-1980 var Wessberg vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet. Under samma tid var han ordförande för Göteborgs Universitets Studentkår. 1980-1982 var han ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer. Wessberg gjorde därefter karriär i försvarsstabens informationsavdelning och på Sveriges industriförbund. Under perioden 1990-1991 var Wessberg även informationsdirektör för bygg- och fastighetsbolaget SIAB. Han var VD för Sveriges industriförbund 2001, och efter sammanslagningen med SAF var han 2001-2004 vice VD i Svenskt Näringsliv. 2004-2006 var han generaldirektör för Bolagsverket. Han har också varit förbundsordförande för moderaterna i Stockholms stad.

Källor

  1. Svenska Dagbladet 8 november 2007: H G Wessberg efterträder Schenström
  2. Svenska Dagbladet 8 november 2007: Nu satsar Reinfeldt säkert

Se även


Företrädare:
Ulrica Schenström
Statssekreterare hos statsministern
(tillsammans med Nicola Clase/Gustaf Lind)

2006-
Efterträdare:
Innehar fortfarande posten
Personliga verktyg