Häggeby församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Häggeby församling
Län Uppsala län
Kommun Håbo kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Sigtuna kontrakt
Folkmängd 578
Församlingskod 030504
Pastoratskod 010805
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Häggeby församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Håbo pastorat.

Församlingen ligger i Håbo kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Håbo härad i Tiundaland.

Församlingskyrkan heter Häggeby kyrka. Församlingens yta är 21,24 km2. 1896 fanns det 452 invånare i församlingen.

Församlingen ligger på Skohalvön och avgränsas i norr av Skoklosters församling och i öster av Bondkroken, som är en del av Mälaren belägen mellan Skofjärden och Sigtunafjärden. I sydväst avgränsas församlingen av Ryssviken och Varpsund.

Församlingen är odlingsbygd med slätt och skogsbackar. Det finns dessutom en rullstensåsSkolandet (Skohalvön).

Man har funnit ca 400 fornlämningar. De äldsta är från bronsåldern och består bland annat av en hällkista samt spridda rösegravar. De flesta fornlämningarna är från yngre järnåldern och ligger inom drygt 20 gravfält. Fyra storhögar finns vid Rölunda. Vid Överhassla finns två storhögar. Det finns nio runstenar. En av dem är rest över en man som ingick i vikingakungarnas hird i England.

Innehåll

Kännetecken för Häggeby

Häggeby är inte känt för mycket annat än sina många vackra fornlämningar från slutet av bronsåldern. Mest känd är Häggebystenen som står uppställd på Statens historiska museum. Stenen är en bildsten från sen bronsålder eller möjligen tidig järnålder och visar på ena sidan en hingsthetsning och på den andra ett smäckert skepp. Trots att stenen stått länge på museet var det helt nyligen man konstaterade att det även finns några skålgropar på den.

På den ursprungliga platsen vid kyrkan står en replik uppställd som kan beskådas. Vidare finner vi de tre storhögarna vid Rölunda gård, även de från samma period. På åsen ovanför gården finns en vallanläggning (fornborg) som tidigare daterats till folkvandringstiden men är antagligen betydligt äldre. En bit söderut på åsen hittar vi vad som är Håbos kanske vackraste gravfält med kallmurade fyrkantiga gravar (typen förekommer i den tidiga järnåldern) där ett antal har sina gravklot intakta, klot som inte är större än att en ensam människa lätt kan lyfta dem. Gravfältet är alltså i det närmaste helt orört sedan det anlades för ca 2 000-2 500 år sedan, vilket får ses som unikt.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1343 Ekby. 1609 skrevs det Eggeby och 1686 Heggeby. Här ingår ek och by = "gård", "by".

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg