Guvernör

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Guvernör, högste styresman i guvernement, län, provins, koloni eller dylikt.

Titeln generalguvernör har en snarlik innebörd.

Innehåll

Guvernörer i olika länder

Sverige

I Sverige motsvarade guvernören en ståthållare eller landshövding som också utövade militär myndighet. Ämbetet avskaffades i Regeringsformen 1719, men återinfördes tillfälligt i Skåne 1801-1809.

Guvernörer fanns också i de fåtaliga kolonier som Sverige hade, såsom Nya Sverige 1638-1655 och Saint-Barthélemy 1785-1878.

Finland

Guvernör var ämbetstitel för länens högsta styresmän i Finland från 1837 till 1918, då titeln landshövding återinfördes.

Turkiet

I det Osmanska väldet kallades motsvarande befattning begler-beg.

USA

En guvernör är den högste ämbetsmannen i någon av USA:s delstater. USA:s guvernörer är direktvalda och har ett antal speciella rättigheter - de är bland annat befälhavare för delstatens nationalgarde och godkänner dödsdomar i de delstater som tillämpar dödsstraff.

Personliga verktyg