Gator och torg på Östermalm

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Grev Turegatan)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Albert Lindhagens stadplaneförslag från 1866, blev bara delvis genomförd.

Det första gatunätet i stadsdelen Östermalm i Stockholm planerades av Clas Fleming på 1650-talet, då hette området Ladugårdslandet och avsåg bara den sydvästra delen ner mot Ladugårdslandsviken. Gatunätets huvudriktning var orienterad mot Stockholms slott, efter samma princip som för de övriga malmarna. Centralt i det rektangulära gatunätet ritades in ett torg; Ladugårdslandstorget (sedermera Östermalmstorg). Huvudaxeln i öst-västriktning motsvarade Storgatan-Östermalmstorg-Humlegårdsgatan och i nord-sydriktning Nybrogatan som tangerar torgets västsida. Söder om nuvarande Riddargatan gick kvarteren rakt ner till Ladugårdslandsvikens strandlinje. Dagens paradgata, Strandvägen, anlades först med början 1862 och byggdes på omfattande utfyllnader längs den ”taggiga” vattenlinjen.

Under Albert Lindhagens tid som Stockholms stadsplanerare på 1870-talet beslutades en övergripande reglering av gatusystemet även för Östermalm. Lindhagen var förespråkare av långa alléer som mötts vid stora stjärnplatser. Idéerna för utbyggnaden av stenstaden hämtades främst från de stora kejsarstäderna på kontinenten, S:t Petersburg, Wien, Paris och Berlin, där bland annat Georges-Eugène Haussmanns boulevarder i Paris blev förebilder. För Östermalms nya gatunät innebar detta en huvudaxel i nord-sydriktning strax väster om Humlegården (ungefär i Birger Jarlsgatans sträckning) och tre huvudgator utgående från stjärnplatsen Karlaplan; med Valhallavägen mot nordväst, Narvavägen mot syd och en öst-västförbindelse som skulle gå nästan diagonalt genom Flemings rutnät ända fram till Sveavägen. Längs Ladugårdslandsviken planerade Lindhagen föregångaren till Strandvägen; Ladugårdslands strandväg. Trots långa och envisa förhandlingar kunde Lindhagen inte ”rädda” hela sin plan, bland annat blev öst-västaxeln aldrig förverkligad. Medan Nedre Norrmalm förändrades starkt under Norrmalmsregleringen på 1950- till 1970-talen, har Östermalm behållit mycket av sin ursprungliga stadsbild.

Gator

Datum i parentes anger när dagens namn gavs.

Strandvägen mot öst
Sturegatan mot norr
Humlegårdsgatan mot väst
Villagatan mot nordost

Huvudgator

Övriga gator

I alfabetisk ordning:

Torg och trafikplatser

Stureplan från ovan
  • Engelbrektsplan. Ligger vid södra slutet av Humlegården och korsas av Birger Jarlsgatan.
  • Karlaplan. Stjärnplatsen där Karlavägen och Narvavägen mötts.
  • Kruthusplan. Är en plats mitt i Diplomatstaden.
  • Stureplan. Central plats söder om Humlegården vid gränsen till Norrmalm. Vid torget möts Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Biblioteksgatan och Sturegatan.
  • Östermalmstorg. Torg i korsningen mellan Humlegårdsgatan, Storgatan, Nybrogatan och Sibyllegatan.

Se även

Källor

I artiklarna om Östermalms gator och torg användes huvudsakligen följande litteratur:

Nils-Gustaf Stahre, Per Anders Fogelström: Stockholms gatunamn : innerstaden, Liber/Allmänna förlaget, Stockholm 1986, 1:a upplagan. ISBN 91-38-90777-1. Libris 7269073. 

Personliga verktyg