Gråbrödraklostret i Stockholm

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Gråbrödraklostret på Blodbadsplanschen 1524.

Gråbrödraklostret i Stockholm var ett franciskankloster som grundlades på nuvarande Riddarholmen 1270 genom en donation av kung Magnus Ladulås[1] enligt uppgift i klostrets diarium[källa behövs]. 1527 stängdes klostret i samband med reformationen och byggnaderna anslogs till allmänt hospital. Detta flyttade dock till Danviken redan 1551, troligen på grund av otillräckligt utrymme, och lämnade plats för Trivialskolan som då i stället flyttade in och förblev där fram till 1666.[2]

Av klostrets verksamhet på ön kommer Riddarholmens tidigare benämningar Gråbrödraholm, Munckholmen och Gråmunkeholm eller Gråmunkeholmen. Gråbröderna hade från 1400-talet även verksamhet på Kungsholmen, vilken kom att kallas Munklägret.[3]

Innehåll

Erikskrönikan

Erikskrönikan från 1320-talet omnämner[4]grundandet av klostret på Kidaskär (äldre benämning på Riddarholmen). Ett antal av Magnus Ladulås gåvor och insatser för kyrkan räknas upp :


Å en holme, het Kidaskär,
ett kloster lot han mura där,
så vänt och så höveligt,
att i hans rike var ej annat slikt.
Kyrkan är vän och stor
och haver en fagran, ljusan kor,
svigbågarne äro lagda med gull,
där är mycket folk i, då hon är full.
Det kloster gav han barfotabröder,
där bad han lägga sig, då han var döder.

Originaltexten lyder så här : (swigbogane = valv}

a en holm heet Kidaskär
eth kloster loot han mura thär
swa wänt ok swa höwelikt
at i hans rike war ey annat slikt.
Kyrkian er wään ok stoor
ok hawer en fagran liusan koor.
swigbogane äre alle lagde med gul.
Ther er mykit folk i tha hon er full.
Thet kloster gaff han barfötta bröder,
ther badh han leggia sik tha han var döder.


Bevarade byggnadsverk

Klosterkyrkan, Riddarholmskyrkan, är bevarad och anses idag som den centrala stadens äldsta byggnadsverk.

I Östra Gymnasiehuset finns även en del av klostrets forna länga som avgränsade klostergården i väster och delar av klostermuren och klostrets källare kvar. Där finns också ett bevarat klosterrum med ett stjärnvalv som anses ha dekorerats av Albertus Pictor.[5][6]

Se även

Referenser

  1. Uppgifter från Riddarholmen och Riddarholmskyrkan.
  2. Gamla Stockholm av Claes Lundin och August Strindberg (1882).
  3. Uppgift från Kungsholmen.
  4. Jansson, Sven Bertil (redaktör):"Erikskrönikan", s. 67, Tidens förlag 1987, ISBN 9155025986
  5. ”Östra Gymnasiehuset”. http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/ab_stockholms_lan/riddarholmen/Ostra_Gymnasiehuset.html. Läst 18 mars 2009. 
  6. bilder

LitteraturPersonliga verktyg
På andra språk