Filosofiska Fakulteternas Studentkår

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Filosofiska Fakulteternas Studentkår (FFS)Lärosäte Göteborgs universitet
Ort Göteborg, Sverige
Antal medlemmar 11261[1]
Grundad 1891
Valsystem Allmänt val, i valkretsar, med begränsade listor, till Fullmäktige
Kårtidning Göteborgske Spionen 1936-1994

Novitas 1998-

Organisationer SFS, GUS, GFS
Webbplats www.ffs.gu.se

Filosofiska Fakulteternas Studentkår, FFS, en av studentkårerna vid Göteborgs universitet. Medlemmarna utgörs av studenter vid humanistiska fakulteten, naturvetenskaplig fakulteten, IT-universitetet, vissa utbildningar inom utbildningsvetenskapliga fakulteten samt ungefär hälften av studenterna vid samhällsvetenskaplig fakulteten. Undantaget från detta är studenter inom lärarutbildningen. FFS organiserar också flertalet av universitetets doktorander. Antalet medlemmar uppgår till cirka 11 000[1] medlemmar (2007), vilket utgör en fjärdedel av universitetets studenter.

FFS är medlem i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Göteborgs universitets studentkårer (GUS) samt Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS).

Innehåll

Historik

FFS kan leda sitt ursprung tillbaka till Göteborgs Högskolas Studentförening, en frivillig studentförening vid Göteborgs högskola, bildad i samband med högskolans grundades 1891. Verksamheten var av social karaktär. 1907 infördes kårobligatorium för studenterna vid högskolan och därför upplöstes studentföreningen för att ersättas av Göteborgs Högskolas Studentkår (GHS). GHS verkade som studentkår till 1954.

Göteborgs universitet bildades 1954 genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Medicinska Högskolan i Göteborg, skapades en ny studentkår med namnet Göteborgs Universitets Studentkår (GUS). GHS ombildades samtidigt till en studentförening (fakultetsförening) vid universitetets filosofiska fakultet och upphörde därmed att vara en studentkår. Studentföreningen fick namnet Filosofiska Fakultetens Studentförening. Då den filosofiska fakulteten 1961 delades upp i en humanistisk och en matematisk-naturvetenskaplig fakultet, ändrades namnet till Filosofiska Fakulteternas Studentförening.

Även om det fanns en gemensam studentkår vid universitetet, så stannade många uppgifter kvar hos fakultetsföreningarna. Efter hand tog också fakultetsföreningarna över alltmer av studentkårens funktioner, vilket ledde till att Göteborgs Universitets Studentkår i praktiken upphörde som organisation i början av 1970-talet. Det dröjde dock ända till 1983 innan FFS på nytt erhöll status som studentkår. Namnet ändrades då till det nu gällande Filosofiska Fakulteternas Studentkår.

Historisk översikt

År Namn Status
1891-1907 Göteborgs Högskolas Studentförening studentförening (frivillig)
1907-1954 Göteborgs Högskolas Studentkår studentkår
1954-1983 Filosofiska Fakultetens Studentförening (till och med 1961) studentförening (obligatorisk)
Filosofiska Fakulteternas Studentförening (fr.o.m. 1961)
1983- Filosofiska Fakulteternas Studentkår studentkår

FFS presidialer

År Termin Ordförande Vice ordförande
1996 ht Maria Augustsson (S) Magnus Nilsson (PPK) Poly Gallardo (Hv)
1997 vt
1997 ht - - -
1998 vt
1998 ht Mattias Gärdås (S) Magnus Nilsson (PPK) Nalle Johansson (PPK)
1999 vt Martina Kresa (PPK)
1999 ht
2000 vt Mikael Esselius - -
2000 ht Daniela Ölmunger Anna Karlberg Kia Jungbark
2001 vt
2001 ht Andreas Bjurström Anna Sjölin Andreas Dehlin
2002 vt
2002 ht Lotta Ljungquist Andreas Bjurström Sofia Jansson
2003 vt
2003 ht Pär Wiktorsson Camilla Olsson Gustaf Lindblad
2004 vt
2004 ht Michel Megherbi (tom nov) Sofia Karlsson (tom nov) Johan Lundin Kleberg
2005 vt Sofia Karlsson (from nov) Andreas Eraybar (from nov)
2005 ht Maria Kanflo Gustav Öberg Therese Lindman
2006 vt
2006 ht Martin Persson Elisabeth Öberg Fabian Lundgren
2007 vt
2007 ht Fabian Lundgren Emelie Sjödin Ingemar Svensson
2008 vt
2008 ht Sofie Blombäck Thomas Larsson Christina Dackling
2009 vt
2009 ht Thomas Larsson Sonja Pettersson Stefan Carlsson
2010 vt

Externa länkar

Källor

  1. 1,0 1,1 SFS mandatfördelning 2008
Personliga verktyg