Göteborgs universitets studentkårer

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För den tidigare studentkåren GUS, se Göteborgs Universitets Studentkår.

Göteborgs universitets studentkårer, GUS, samarbetsorgan mellan studentkårerna vid Göteborgs universitet. GUS bedriver övergripande utbildningsbevakning samt utser studentrepresentanter till centrala och vissa andra studentkårsövergripande organ vid universitetet. GUS är också huvudman för tidningen Götheborgske Spionen.

GUS styrs av en styrelse bestående av ledamöter från samtliga medlemskårer. Antalet ledamöter är begränsat proportionellt i förhållande till antalet studenter som är medlemmar i respektive studentkår. För den löpande verksamheten svarar ett presidium. Inom ramen för GUS verkar också en doktorandkommitté, vilken behandlar övergripande frågor för doktorander vid universitetet.

Det relativt stora antal studentkårer som finns vid Göteborgs universitet, har under åren skapat vissa problem. Inte minst har detta gällt val av studentrepresentanter i centrala organ, exempelvis universitetets styrelse. Med anledning av detta tog ett antal kåraktiva studenter i början av 1990-talet initiativ till närmare kontakter mellan studentkårerna vid universitetet. Dessa kontakter skedde i början under relativt anspråkslösa former, vilket bland annat omfattade återkommande frukostar i dåvarande rektorn Jan Lings kök. Det hela ledde fram till att man 1994 bildade Studentkommittén vid Göteborgs universitet. Organisationen bytte år 2000 namn till Göteborgs universitets studentkårer.

GUS har 2007 nio av universitetets tio studentkårer som medlemmar. Från början var det huvudsakligen de största studentkårerna som var medlemmar, men efterhand har även de mindre kårerna anslutit sig. Den studentkår som idag står utanför GUS är Handelshögskolans i Göteborg studentkår. Denna kår har vid två olika tillfällen lämnat GUS, vilket den är ensam om.

GUS medlemskårer

GUS presidialer

År Termin Ordförande Vice ordförande
1994 vt Kalle Larsson
1994 ht
1995 vt Sophia Kaså
1995 ht
1996 vt Peter Lindhardt
1996 ht
1997 vt Peter Nordstrand Jonas Nilsson Anni Pelland (då: Annika Pelland)
1997 ht
1998 vt Karin Röbäck Theodor Bjursell (tom sept)
1998 ht Jonas Karlberg (då: Karlsson) (from okt)
1999 vt Jonas Karlberg (då: Karlsson) Karin Röbäck
1999 ht Jens Christian Berlin Helena Poirier (då: Salomonsson)
2000 vt Poly Jensell (då: Gallardo) Fredrik Pellmé
2000 ht vakant Emma Dahlén Fredrik Lindqvist (tom sept)
David Eskilsson (from sept)
2001 vt Kajsa Granelli Lars Äng
2001 ht David Eskilsson Daniela Ölmunger Gunnar Lindblom (tom sept)
2002 vt
2002 ht Adrian Nählinder Johanna Mattsson Anna Sjölin
2003 vt
2003 ht Johanna Lärkner (då: Dahlin) Jesper Åström
2004 vt
2004 ht Mari Nilsson Mikael Gustafsson
2005 vt
2005 ht Mikael Gustafsson Caroline Öhman
2006 vt
2006 ht Caroline Öhman Moa Neuman
2007 vt
2007 ht Caroline Öhman Maxim Fris
2008 vt
2008 ht Susanne Persson Fabian Lundgren
2009 vt
2009 ht Klara Gustafsson Christina Dackling
2010 vt

Externa länkar

Personliga verktyg