Filmgenre

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Filmgenre innebär en uppdelning av filmer i olika genrer. Det är ett sätt att beskriva en film huvudsakligen utifrån innehåll. I vidare bemärkelse kan även begrepp och indelningar som bygger på filmers icke innehållsmässiga utformning innefattas i ordet.

Begreppet är dock inte helt problemfritt, då "genrefilm" i vissa sammanhang har kommit att få innebörden "förutsägbar historia" eller "B-film". Denna beskrivningen är i viss mån orättvis då "genre" ursprungligen var ett deskriptivt, inte preskriptivt, begrepp. Sålunda är genreruppdelningen enbart ett sätt att beskriva filmer, och alltså inte att betrakta som ramar efter vilka filmskaparna har att rätta sig.

Innehåll

Innehållsmässig genreindelning

Genreuppdelningen kan göras på flera olika plan. Den mest grundläggande uppdelningen är mellan spelfilmen, berättar en fiktiv historia (som dock kan ha verklighetsbakgrund), och dokumentärfilmen, vars mål är att avspegla verkligheten så som den faktiskt gestaltar sig.

Den huvudsakliga genreuppdelningen inom spelfilmen bygger på vilken stämning filmerna vill förmedla. Denna genreindelning kan anses ha sitt ursprung i den klassiska uppdelningen mellan komedi och tragedi samt den senare uppkomna äventyrsbetonade traditionen. Komedifilmen torde vara den genre som är lättast identifierbar, den klassiska tragedin har sin motsvarighet inom dramafilmen, emedan den tredje genren har sin filmiska motsvarighet i flera mer eller mindre liknande genrer, varav de fyra huvudsakliga kan sägas vara actionfilmen (där fokus är på visuella effekter och rappt tempo i såväl handling som repliker), skräckfilmen (vars huvudsakliga syfte är att skrämma tittaren), thrillerfilmen (som är närbesläktad med skräckfilmen, men med målet att väcka spännings- eller obehagskänslor, snarare än skräck) och äventyrsfilmen (i vilken målet är att trigga tittarens upptäckarlusta eller nyfikenhet).

Samtliga dessa sex huvudsakliga stämningsgenrer har utvecklat flera undergenrer (varav många i egentlig mening är miljö- eller karaktärsgenrer, men i stor utsträckning är knuten till en specifik stämningsgenre). Då de flesta filmer inte strikt håller sig till en enda genre har dessutom flera blandgenrer växt fram.

En annan genreruppdelning som är vanligt förekommande är den som grundar sig på den miljö eller de personer som figurerar i filmen. Vissa av dessa, såsom westernfilmen och kriminalfilmen (populärt även kallad deckare) har växt sig så stora att de många gånger ses som jämställda med stämningsgenrerna, medan andra, såsom queerfilmen, fortfarande är relativt begränsade till sitt utbud.

Huruvida den pornografiska filmen är att betrakta som spelfilm är omdiskuterat.

Övrig typindelning

Andra typer av genreuppdelning, som inte grundar sig i filmens innehåll, kan basera sig på en viss målgrupp (t.ex. barnfilmen och tjejfilmen), filmens produktionsförutsättningar (såväl ekonomiska - t.ex. lågbudgetfilmen - som andra; amatörfilmen och independentfilmen) eller rent tekniska tillvägagångssätt vid produktionien. Dessutom finns det en liten grupp av filmgenrer som sinsemellan inte har mycket gemensamt mer än att dom innebär olika specifika metoder en filmskapare kan använda sig av för att tydligare få fram ett budskap - här sammanförs dessa under rubriken dramaturgiska genrer.

Ytterligare en typ av särskiljning av vissa filmer, nedan kallad resultatgenrer, utgår från de ekonomiska resultat och allmänna kritikeruppfattningen en film kan uppvisa. Här rör det sig alltså inte om "genreuppdelning" i ordets rätta betydelse.

Lista över innehållsmässiga (egentliga) genrer

Spelfilmsgenrer

Stämningsgenrer

Actionfilm
Dramafilm
Komedifilm
Skräckfilm
Thrillerfilm
Äventyrsfilm
Blandgenrer

Miljö- och karaktärsgenrer

Genrer inom icke-fiktion

I gränslandet mellan dokumentär och spelfilm

Lista över icke innehållsmässiga filmtyper

Tekniska genrer

Målgruppsgenrer

Produktionsgenrer

Dramaturgiska genrer

Resultatgenrer

Se även

Externa länkar

IMDb:s indelning av filmgenrer

  Film Film
Lista över filmår • Filmer • Regissörer • Svenska skådespelare • Engelskspråkiga skådespelare • Manusförfattare • Filmgenrer • Filmfestivaler • Inkomstbringande filmer • Filmmusik • Filmbolag • Filmportalen • Önskelista
Personliga verktyg