Elektricitetens historia

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Bild av de tre delarna i Bagdadbatteriet

Elektricitetens historia som människan har upplevt, går tillbaks till antikens Grekland, Fenicien, Partien, och Mesopotamien för över tvåtusen år sedan.

Innehåll

Forntida historia

Thales från Miletos skrev på 500-talet f.Kr. att en särskild attraktion mellan päls och olika ämnen som till exempel bärnsten skulle ske, om man placerade pälsen på föremålet. Detta kallas idag statisk elektricitet. Grekerna noterade också att bärnstenarna kunde dra till sig lätta objekt som hårstrån och ifall de vidrörde stenen under en längre period kunde de få gnistor att slå upp.

Ett föremål hittat i Irak 1938, daterat till 200-talet f.Kr. och idag kallat Bagdadbatteriet, påminner om en galvanisk cell och förmodas ha används för elektroplätering, vilket indikerar på att någon form av denna metod var känd i den Partiensiska delen av Mesopotamien.

Modern historia

Den italienska fysikern Girolamo Cardano skrev 1550 om elektricitet i sitt verk De Subtilitate och skiljde där, kanske för första gången någonsin, på elektriska och magnetiska krafter.

Alessandro Voltas galvaniska kondensator från åren 1779 och 1780, eller Voltas stapel från 1800 kan ses som början på den moderna elekriciteten. Det var även Volta som fick namnge enheten för spänning, volt. André-Marie Ampère anses allmänt som upptäckare av elektromagnetism och han var även den som år 1796 förklarade principerna för elektrisk spänning och ström. Enheten ampere som står för strömstyrka är uppkallad efter André-Marie. Förhållandet mellan ström, spänning och motstånd förklarades av Georg Ohm i boken Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet som utkom 1827 och han fick även ange enheten för elektriskt motstånd, ohm.

James Clerk Maxwells ekvationer från 1864 är den matematiska beskrivning av elektricitet och magnetism som används än idag.

War of the Currents

Under senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet uppstod i USA det så kallade War of the Currents (ung. strömkriget) mellan Thomas Edison och George Westinghouse. Kriget gick ut på huruvida likström eller växelström skulle användas för att distribuera elektricitet till hushållen. Edison, som förespråkade likström, gick ut med en stor kampanj syftande till att svartmåla växelströmmen. I kampanjen visade han på växelströmmens farlighet genom att avliva djur medelst växelström, med katter och hundar men även en elefant. Edison var motståndare till dödsstraffet, men var inblandad i konstruerandet av den elektriska stolen och såg det som ytterligare ett sätt att få allmänheten negativt inställd till växelström. Trots Edinsons kampanj var det Westinghouses system som vann och i dag använder så gott som hela världen växelström.

Halvledarteknikens intåg

Vista-xmag.png Detta avsnitt är en sammanfattning av Halvledare

Under 1940-talet utvecklades halvledare, och transistorer började tillverkas. Detta ledde till att elektroniska kretsar kunde göras mer avancerade. Nästa steg kom med integrerade kretsar på 1970-talet, som utvecklats i rasande takt - se Moores lag.

Upptäckten av jättemagnetoresistans gjorde effektiva minneskretsar möjliga, med tillämpningar i bland annat mp3-spelare.

Källor

Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.

Personliga verktyg