Bibliotekstjänst

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Bibliotekstjänst, BTJ, är ett svenskt företag som levererar medieprodukter och informationstjänster till främst bibliotek. Företaget består av BTJ Group AB och de två dotterbolagen BTJ Sverige AB och BTJ Finland Oy. Aktiebolagen ägs av Ratos och Litorina Kapital. Tillsammans har bolagen drygt 300 anställda i Sverige och Finland och omsätter cirka 900 miljoner kronor. De har sitt huvudkontor i Lund.

Innehåll

Historia

Bibliotekens Försäljningscentral grundades 1936 av Sveriges Allmänna Biblioteksförening, SAB. De producerade då trycksaker för bibliotek. 1951 gick Bibliotekens Försäljningscentral samman med SAB:s expedition i Lund. Bibliotekstjänst bildades i form av aktiebolag 1960. Företaget startade egen bokdistribution 1970. Under det tidiga 2000-talet. År 2000 fokuserades verksamheten på informationstjänster och medieprodukter och 2002 tog Bibliotekstjänst sin förkortning BTJ som företagsnamn.

Förändring av ägande

1993 sålde SAB 9% av aktierna till anställda i BTJ och enskilda medlemmar i SAB och två år senare förvärvades 80% av aktierna av Kirjastopalvelu Oy som senare blev BTJ Kirjastopalvelu Oy. I mitten och slutet av 1990-talet förvärvade KF Invest AB i omgångar 25% av aktiekapitalet. 1998 ombildades BTJ till BTJ Seelig AB i samband med förvärv av Seelig AB. Flera dotterbolag såldes under det tidiga 2000-talet och ett par andra företag köptes upp. Litorina Kapitaloch Ratos blev nya ägare. Dotterbolagen Seelig och Boktjänst avyttrades 2006.

Internationell verksamhet

Export inleddes 1971 med England och Tyskland. 1992 bildades BTJ Scania. Inc. i USA och åren därpå grundades BTJ Danmark, BTJ Norge AS och BTJ Europe NV. 2006 såldes BTJ Danmark och BTJ Kirjastopalvelu Oy bytte namn till BTJ Finland Oy.

Databaser, söktjänster och andra digitala tjänster

1961 initierades Svensk Tidskriftsindex vilket var ursprunget till ArtikelSök, verktyget för on-line sökning som introducerades 1984. BTJ:s första datorn togs i bruk 1970 för biblioteksservice och 1972 lanserades biblioteks-ADB-systemet BUMS. Bland senare steg mot digitalisering märks CD-ROM-teknik som togs i bruk 1990 och e-böcker som lanserades 2002.

Referenser

Källor


Personliga verktyg