Böter

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Böter (pluralis av bot) är ett straff som innebär att den dömde skall betala en summa pengar. De vanligaste typerna är penningbot, som är ett fast belopp, och dagsböter, som är proportionellt mot den taxerade inkomsten. Böter utdöms oftast av domstol, men polismän kan i vissa länder kräva ut böter för bland annat trafikförseelser.

Böter kan utfärdas av Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen. Böterna skrivs oftast ut direkt på plats i form av dagsbot och godkänns sedan genom att den som fått föreläggandet godkänner genom att skriva under. Ett godkänt föreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom.

Den som dömts till böter i Sverige får ett inbetalningskort.[1]

Kontrollavgifter och straffavgifter på till exempel bibliotek, parkeringsplatser och i kollektivtrafik benämns ibland ”böter” i dagligt tal men de är inte böter enligt lag.

Att böta på någonting kan också användas generellt i betydelsen, att återställa någonting till det bättre.[källa behövs]

Saköre (av finlandssvenskans saköri, för sak, i betydelsen straff, och öre) var en tidigare benämning på böter, särskilt från dens synpunkt vilken böterna tillföll.

Innehåll

Etymologi

Böter är pluralis av bot, vilket är besläktat med ordet bättre med betydelsen förbättring, gottgörelse.[1] [2][3]

Fotnoter

  1. http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____807.aspx

Jämför med

Bötesfond

Bötesfond kallas det då ett antal personer tillsammans lägger pengar i en pott för att kunna betala eventuella böter.

Se även

Personliga verktyg