Axelledens muskler

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Axelledens muskler

Innehåll

Ytliga ryggmusklerna

Muskel Ursprung Fäste Funktion
m. trapezius ligament nuchae som löper från skallbasen till C VII och vidare ner längs ryggkotornas utskott (processus spinosus vertebrae) från den sjunde och sista cervikalkotan C VII (cervikal lordos) till den tolfte och sista thorakalkotan Th XII (thorakal kyfos) clavicula (pars lateralis), acromion, spina scapulae Lyft, adduktion och inåt-/utåtrotation av skulderbladet.
M. latissimus dorsi Ryggkotornas utskott (processus spinosus vertebrae) Th VI–XII, L I–V, fascia thoracolumbalis, os ilium (crista iliaca) och os sacrum. Crista tuberculi minorishumerus Extension, adduktion och inåtrotation av humerus
M. levator scapula Margo lateralis scapulae Tuberculum majus humeri Utåtrotation
M. rhomboideus major Processus spinosi C VII, Th I–IV margo medialis scapulae Lyft, adduktion och inåtrotation av skulderbladet
M. rhomboideus minor Processus spinosi C VI–VII Margo medialis scapulae Lyft, adduktion och inåtrotation av skulderbladet

Ytliga bröstmusklerna

Muskel Ursprung Fäste Funktion
M. pectoralis major Clavicula (pars medialis), sternum (pars ventralis), de sex övre revbensbrosken och m. obliquus externus abdominis aponeuros. Crista tuberculi majoris humeri (på humerus) Adduktion, inåtrotation och flexion av humerus
M. pectoralis minor Costa III–V, vid revbensbrosken korpnäbbsutskottet (processus coracoideus) Fixerar, sänker nyckelbenet, stabiliserar skulderbladet genom att dra det mot bröstkorgen
M. subclavius Costa I Nyckelbenets undersida Drar nyckelbenet nedåt
M. serratus anterior Costae I-VIII/IX Margo medialis, angulus superior och Angulus inferior scapulae sänkning (nedre delen), drag lateralt och framåt, rotation av skulderbladet

Egentliga skuldermusklerna

Muskel Ursprung Fäste Funktion
M. deltoideus Pars clavicularis, pars acromialis, pars scapulae spinalis Tuberositas deltoidea humeri abduktion, flexion, extention, adduktion (främre delen), inåtrotation (främre delen), utåtrotation (bakre delen)
m. teres minor Margo lateralis Tuberculum majus humeri utåtrotation
m. teres major Angulus inferior, margo lateralis Tuberculum minus humeri Extention, adduktion, inåtrotation
m. subscapularis Facies costalis Tuberculum minus humeri inåtrotation
M. supraspinatus Fossa supraspinata Tuberculum major humeri abduktion
M. infraspinatus Fossa infraspinata Tuberculum majus humeri utåtrotation

Se även

Personliga verktyg