Andlighet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Andlighet är en vag och oaccentuerad beteckning på den del av vår världsåskådning som inte är direkt världslig, påtaglig eller materiell. Ande och materia är traditionella motsatsord. Några synonymer är fromhet, helighet, religiositet, själfullhet, spiritualitet och mysticism. Andlighet kan både handla om tro och sökande, och just unga människors sökande från 1960-talet och framåt har lett till att många nya trossamfund och sekter sett dagens ljus. [1]. Andlighet behöver inte inbegripa tron på något övernaturligt eller transcendent. Även utövande eller beundran av konst, musik, litteratur, mm, liksom de känslor som kärlek eller självförverkligande kan väcka, är immateriella till sin natur och kan ge en översinnlig upplevelse.

Medvetenhet om och fokusering på att alla varelser är själar i tillfälliga fysiska kroppar betecknas vanligtvis som andlighet, och en andlig person skulle då vara en intuitiv människa som står i kontakt med sin ursprungskälla; sitt andliga jag.

Meditation, drömresor, inre resor, healing, regression, olika former av seanser och sittningar och saker som utmanar människan att tänka större, och som lockar henne att leta inåt i sig själv, brukar betecknas som andlighet, och förknippas starkt med New Age-tänkandet. Vissa former av sådan nyandlighet betraktas inom kristenheten som irrläror.

Andliga övningar kallade Ignatius av Loyola sin bok som beskrev hur jesuiterna skulle komma i kontakt med Gud. En andlig person skulle då vara en person som lever intensivt i sin religiösa tro.

Andlighet kan även vara, förutom det ovanstånde, ett tillstånd där någon är i ett med något - sina känslor, i stunden och/eller i välbefinnande. Man kan även känna en viss andlighet när man uppnår balans, då kan så kallade andliga upplevelser infinna sig, exempelvis känslan för saker och ting. Det kan dock kräva en hel del träning, självutvecklande och tolkning av upplevelser för att uppnå detta. Andlighet är en form utav tänkande och kännande som man kan uppnå om man vill.


Källor

  1. Svan, Clas (2007) Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen. Sundbyberg: Bokförlaget Semic.


Personliga verktyg