Toluen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Toluen
Toluene.png
Systematiskt namn Metylbensen
Kemisk formel C7H8
Molmassa 92.14 g/mol
Utseende Klar färglös vätska
CAS-nummer 108-88-3
SMILES Cc1ccccc1
Egenskaper
Densitet 0,865 g/cm³
Smältpunkt –93 °C
Kokpunkt 110-111 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Toluen eller metylbensen är i ren form en färglös vätska som luktar typiskt petroleum. Toluen kallades tidigare toluol. Det framställs genom upprepade extraktioner eller destillationer ur stenkolstjära och numera mest ur lätta petroleumfraktioner. Toluen finns i råolja men bildas också vid till exempel reformering av kolväten i oljeraffinaderier. Det är ett aromatiskt kolväte.

Den dominerande mängden toluen används både i Sverige och i hela världen som motorbränsle eftersom ämnet är en av de haltmässigt största enskilda komponenterna i bensin, där det ingår med 10-15 %. I Sverige renframställs ingen toluen men stora mängder bensin framställs med däri ingående toluen. Även i andra tillverkade kolväteprodukter ingår toluen, de exporteras för vidare bearbetning som syntesråvara.

Globalt har toluen stor betydelse som synteskemikalie. Det producerades 7 000 000 ton ren toluen i världen 1987. Inom EEC användes cirka 45 % för dealkylering till bensen (till vidare syntes), cirka 10 % för framställning av toluendiisocyanat (till polyuretaner) och cirka 25 % som lösningsmedel. Toluen används också vid sprängämnestillverkning, bland annat för att framställa trotyl genom nitrering av toluen.

Toluen har, liksom andra lätta aromatiska ämnen, bra lösande förmåga och används som lösningsmedel i färger, bilvårdspreparat och lim. Användningen av toluen som lösningsmedel minskar sedan flera år i Sverige. Vanlig lacknafta som innehåller 15-25 % aromater innehåller inte toluen utan mer högkokande aromater som etylmetylbensener och trimetylbensener.

Bensen ersätts ofta av toluen som har liknande egenskaper men inte är lika cancerframkallande.

Källor

Externa länkar

Personliga verktyg