Nitrering

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Nitrering är en kemisk reaktion vid vilken en nitrogrupp (-NO2) införs i en molekyl, vanligen genom att en väteatom ersätts. Aromatiska kolväten kan nitreras t.ex. med en blandning av salpetersyra och svavelsyra ("nitrersyra"), medan alifatiska kolväten nitreras med salpetersyra i gasfas vid hög temperatur. Nitrering utnyttjas vid framställning av en rad produkter inom den kemisk-tekniska industrin. Nitrering är även ett av tillverkningssätten för sprängämnen som TNT och dyl.

Nitrering är även en metod att ythärda stål. Stålet som ska härdas placeras i en gastätugn, man värmer stålet till ca 510-530 grader och tillsätter ammoniakgas. Resultatet blir en hård yta som lämpar sig bra vid nötande slitage, och även motverkar skärning och förbättrar stålets korrisionsmotstånd.

En klassisk nitrering av bensen med salpetersyra och svavelsyra som katalysator.


Personliga verktyg