Destillation

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Princip för enkel destillationsapparat
 1. Bunsenbrännare
 2. Rundkolv med den vätska som ska destilleras
 3. Destillationshuvud
 4. Termometer
 5. Kylare (kondenserare)
 6. Kylvattensingång
 7. Kylvattensutgång
 8. Kolv för uppsamling av destillatet
 9. Vacuumkälla
10. Vacuumtillsats.

Destillation är uppvärmning av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika kokpunkter. Beståndsdelen som man tar vara på kallas destillat. Ett vanligt exempel är framställning av alkohol samt den process som används i raffinaderier för att ur råolja få ut exempelvis bensin.

För att erhålla destillerat vatten kokas vanligt vatten (kranvatten, sjövatten eller liknande, som även innehåller "främmande" ämnen) varvid ångan leds till en separat behållare där den kyls ner, så att vattnet kondenserar till flytande form igen. Andra ämnen förblir genom denna process kvar på bottnen av ursprungsbehållaren. Eftersom kranvatten oftast innehåller andra ämnen än just vatten måste det destilleras innan det kan användas för speciella ändamål, t ex

  • Processer som kräver klinisk renhet, exempelvis inom sjukvården
  • Frihet från andra joner än vattnets (avjoniserat batterivatten)
  • Kalkfritt vatten för ångstrykjärn.

Se även

Personliga verktyg