Stadsgården

Från Rilpedia

Version från den 28 mars 2009 kl. 15.33 av Holger.Ellgaard (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Stadsgården (olika betydelser).
Stadsgården år 1896
Stadsgården år 2007

Stadsgårdsleden eller före 1986 Stadsgården är en trafikled på Södermalm i Stockholm. Den sträcker sig längs södra sidan av Saltsjön mellan Slussen i väster och Londonviadukten i öster. Parallellt med Stadsgårdsleden ligger Stadsgårdshamnen eller Stadsgårdkajen, här finns Stockholms Hamnars kajanläggningar mot Östersjön.

Historik

Stadsgården (Stadens skeppsgård) omfattade ursprungligen bara den västra, bredare delen av strandlinjen, innan berget stupade brant ner från Fjällgatan. Tidigare namn var "stadz garden" (1448), "Stadzgården" (1529) och "Stadsgårdshamnen" (1849). På 1600- och 1700-talet förekom även beteckningen "Skeppsbron", eller "Nya Skeppsbron", lätt att förväxla med Skeppsbron i Gamla stan. På "Karta öfver S:ta Catharina församling" från 1674 syns en lång rad smala tomter ner mot Saltsjön men ingen sammanhängande vägförbindelse. Tegelviken är på denna karta fortfarande en vik med beteckningen "Skjeps-hwarfwet". Här fanns ett varv och en beckhantering som flyttades 1886 till Beckholmen. Vid namnrevisionen 1885 fastställdes namnet "Stadsgården" för delen mellan Slussen och Tegelviksplan. Namnet "Stadsgårdshamn" återupplivades dock 1935 i samband med att trafikleden anlades. Den senare fick behålla namnet Stadsgården, medan kaj- och hamnområdet från Slussen till Londonviadukten döptes till Stadsgårdshamn, även kallat Stadsgårdskajen.

Stadsgårdsleden och Stadsgårdshamnen

Längs Stadsgården byggdes i slutet av 1800-talet en järnvägslinje, Saltsjöbanan som invigdes den 1 juli 1893. Stationen Stadsgården var i bruk mellan 23 december 1893 och 21 december 1936. Stationen låg på Stadsgården 24.

Trafikleden "Stadsgårdsleden" fick sitt namn 1986 och ersatte då en stor del av gamla "Stadsgården". Leden är ca. 1300 meter lång och på vägen från Söder Mälarstrand passerar den Södra Järngraven, Saltsjörampen, Franska Bukten, Stadsgårdshamnen med sina hamnanläggningar, Katarinaberget och Tegelviksslingan. Det stora blickfånget i väster är Katarinahissen och i öster kullen med Fåfängan på toppen. Halvvägs mellan Slussen och Tegelviksplan finns Stadsgårdshissen och lite längre mot öster ligger Ersta Sjukhus. "Stadsgården" är idag den ca. 300 meter lång gatstump som förbinder Östra Slussgatan med Stadsgårdsleden. Längs "Stadsgårdshamnen" finns Stockholms Hamnars kajanläggningar med terminaler för kryssningsfartyg och Finlandsfärjorna , bl. a. Vikingterminalen.

Stadsgårdshamnen en sommardag 2007

Stadsgårdshamnen under "The Tall Ships' Races" den 28 juli 2007 kan ge ett intryck av hur det såg ut här på 1700-talet. Foto: Holger Ellgaard
Personliga verktyg
På andra språk