Zeus

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Zeus. Romersk kopia av grekiskt original från 300-talet f.Kr.

Zeus (grek. Zευς) var gudarnas konung och himlens härskare i grekisk mytologi. Han kallades ibland för Dias, Dias kommer från dyaus som är det santikristiska ordet för himmel. I romersk mytologi motsvaras han av Jupiter och även Jove som betyder "himmel".

Zeus avbildades ofta med en åskvigg, en lotusblomma, en spira, en örn eller en krans av eklöv. Hans heliga djur var den gyllene örnen och vargen. Hans heliga växter var eken och sellerin. Fåglarna ansågs vara hans budbärare, så prästerna tittade på flygande fåglar för att se framtiden.

Han var bland annat känd för sitt häftiga humör och sin förkärlek för kvinnor, både jordiska och gudomliga.

Innehåll

Zeus ursprung

Zeus föddes som yngste son till Kronos och Rhea, båda barn till Uranos och Gaia. Då ett orakel sagt att en av hans söner skulle ta makten av honom, åt Kronos upp sina fem första barn levande. Men det sjätte gömde Rhea undan i en grotta på Kreta. När Zeus vuxit upp tog han strid med sin far. Striden mellan Zeus och Kronos och de äldre gudarna antas symbolisera kampen mellan de förgrekiska folken och de invaderande grekerna. Liksom grekerna avgick Zeus med segern. Zeus tvingade Kronos att spy upp hans syskon. Därefter delade Zeus makten med sina bröder. Zeus härskade över himlen, Poseidon över havet och Hades över underjorden.

Zeus var den främste guden och det var han som gav människorna deras öde.

I antikens Grekland förknippades Zeus framför allt med vädret, särskilt åskan och regnet, men beskrivs till exempel av Aiskylos som en allsmäktig himmelsgud. Han är åkerbrukets beskyddare. I konsten framställs han som en kraftigt byggd och skäggig man med åskviggen och en sköld som sina särskilda symboler.

Zeus som make och fader

Ett stort antal av de grekiska myterna hade sitt ursprung i Zeus olika kärleksförbindelser med dödliga som odödliga, kvinnor som män, som nästan undantagslöst resulterade i ett eller flera barn. Många gånger handlade det också om hans hustru Heras (äktenskapets gudinna) vrede och hämnd på de kvinnor som Zeus begick äktenskapsbrott med.

Zeus använde många olika taktiker för att locka till sig älskare och älskarinnor. En del förälskade sig i guden, en del lurade han i olika skepnader och en del ovilliga och motsträviga unga flickor kidnappade han och tog med våld.

Zeus älskarinnor och barn:

(Modern står kursivt i alfabetisk ordning)

Aigine: Aiakos.

Aix: Agipan.

Alkmene: Herakles.

Antiope: Tvillingarna Amphion och Zethos.

Asterope: Akagras.

Danae: Perseus.

Demeter: Persephone (eller Kore).

Elektra: Dardanos.

Europa: Minos och Rhadamanthys.

Eurynome: De tre gracerna och Afrodites tjänarinnor; Aglaia (”härlighet”), Thalia (”gott mod”) och Euphrosyne

(”munterhet”).

Hera: Ares, Eris, Hebe, Eileithyia och Hefaistos.

Io: Epafos.

Kallisto: Arkas.

Leda: Klytaimestra, dioskuréer tvillingarna Kastor och Polydeukes (från grekiskans Dios Kouroi = ”söner av Zeus”) och

Helena.

Leto: tvillingarna Apollon och Artemis.

Maia: Hermes.

Metis: Athena.

Mnemosyne: de nio muserna (sångens, musikens och skaldekonstens gudinnor); Klio/Kleio (”historia”), Euterpe

(”musik”), Thaleia (”komedi”), Melpomene (”tragedi”), Terpsichore (”dans”), Erato (”kärleksdikt”), Polyhymina
(”hymndiktning”), Urania (”astronomi”) och Kalliope (”episk skaldekonst”).

Neiara: Aigle.

Nemesis: Helene.

Othreis: Meliteus.

Persephone: Zagreus, (se Dionysos).

Semele: Dionysos.

Themis: horerna (årstider); Eunomia (”ordning”), Dike (”rättvisa”) och Eirene (”fred”) och morirerna (ödesgudinnorna);

Klotho, Lachesis och Atropos.

Barn utan eller med okända mödrar

Kairos och Kalokagathia. Osäkra faderskap

Zeus, likt många av de större gudarna inom grekisk mytologi, hade många påstådda barn där det tvistades om vem som var den egentliga fadern till dem.

Anake: Nemesis/Adrastheia.

Thethys: Tykhe.

Eurynom: Ate, Aletheia och Asopos.

Thaleia eller Aitna: tvilling-palikoierna.

Elektre eller Hemera: Iason.

Limos, Nomos, Paregoron, Pistis, Praxidike, Soter, Soteria och Dikaiosyne.

Myter kring Zeus barn och faderskap

Metis och dottern Athena

Snart efter att Zeus besegrat sin far och blivit himlens härskare, gifte han sig med sin första hustru Metis, titanerna Okeanos och Tethys dotter. Hennes namn betydde "klokhet" och hon var den klokaste varelsen i hela universum. Knappt hade de två hunnit gifta sig förrän Metis var havande med Zeus barn.

Men så fick Zeus höra av den visa gudinnan Gaia (Jorden) som hade profetiska förmågor, att Zeus skulle få tvillingar, en son och en dotter. Dottern skulle vara sin fars jämlike i klokhet. Sonen skulle växa upp och störta sin far och bli gudarnas konung såsom Zeus själv hade störta sin far Kronos från tronen. Skräckslagen över att denna profetia skulle gå i uppfyllelse, slukade han sin hustru Metis så att barnen aldrig skulle bli födda.

Sonen föddes aldrig men Zeus fick en fruktansvärd huvudvärk, Hefaistos tillkallades och klöv Zeus huvud för att se vad som orsakade hans huvudvärk och ur Zeus huvud föddes gudinnan Athena iklädd full rustning. Hon blev vishetens gudinna och hennes fågel var ugglan.

Aigine och sonen Aiakos

Najaden Aigine (även kallad Aigina) var dotter till flodguden Asopos och najaden Metope. Aigine bodde i sin faders vatten i floden Asopos, men en dag intog guden Zeus skepnaden av en örn och förde bort Aigine från floden. Han tog henne till en ö som uppkallades efter henne och där våldförde han sig på henne. Senare födde hon sonen Aiakos.

Antiope och tvillingarna Amphion och Zethos

Kung Nykteus dotter Antiope blev förförd av guden Zeus och blev snart gravid. När Nykteus fick reda på hennes graviditet blev han rasande och körde iväg henne ur staden.

Förtvivlad flydde Antiope till staden Sykion där hon sökte skydd hos kung Epopeus. De två gifte sig och snart därefter födde Antiope Zeus tvillingsöner. När Nykteus fick veta var hans dotter tagit vägen kallade han till sig sin bror Lykos och gav honom i uppgift att straffa dottern och hennes make. Sedan tog han sitt eget liv.

Lykos tog sig in i Sikyon, besegrade staden och dödade Epopeus. Han tog tvillingarna och lämnade dem i ödemarken. Sedan tillfångatog han Antiope, kastade henne i fängelse och torterade henne tillsammans med sin hustru Dirke. Tvillingarna hittades av en herde som tog med dem hem och döpte dem till Amphion och Zethos.

Efter många år när pojkarna hunnit växa upp, lyckades Antiope fly och hon sökte upp dem och bad om deras beskydd. Sönerna kände genast igen sin mor. När de hört hennes berättelse begav de sig till Thebe och dödade kung Lykos. Dirke däremot, band de fast vid hornen på en tjur så att hon stångades till döds. De tog sedan hennes döda kropp och slängde den i en källa på berget Kitharion som efter det uppkallades efter henne. Guden Dionysos förvandlade dock Dirke till en nymf och hennes vatten var heligt för honom.

Zeus och människorna

Forngrekiska mynt från Elis med bilder efter Fidias staty av Zeus i Olympias Zeustempel

Zeus relation till människorna var inte mindre kluven och komplicerad: I somliga formuleringar av mytologin sägs han ha skapat människorna som sällskap till sin son Aiakos av myrorna på ön Aigina. Enligt andra myter ska människorna, liksom gudarna, ha skapats direkt ur pungen. En tredje variant säger att de skapades samtidigt som djuren av Prometeus och Epimeteus: den mindre begåvade av de två, Epimeteus, lyckades ge alla goda attribut till djuren varpå Prometeus var tvungen att ta elden från gudarna och ge den till människorna. Under alla omständigheter gillade Zeus varken Prometeus eller människorna i någon större utsträckning och han skapade till slut kvinnan för att plåga människan. Se Pandora.

Se även

Referenser

Personliga verktyg