Wilhelm Flensburg

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Biskop Wilhelm Flensburg

Wilhelm Flensburg.jpg
Biskop Wilhelm Flensburg.


Kyrka Svenska kyrkan

Stift Lunds stift
Period 1865–1897
Företrädare Johan Henrik Thomander
Efterträdare Gottfrid Billing

Prästvigd 1849
Akademisk titel fil. dr., teol. dr.
Född 3 augusti 1819 i Södra Rörums socken
Död 31 oktober 1897
Wilhelm Flensburgs grav på Norra kyrkogården i Lund.

Wilhelm Flensburg, född 3 augusti 1819 i Södra Rörums socken i Malmöhus län, död 31 oktober 1897, var en svensk akademiker, politiker och kyrkoman.

Blev 1834 student vid Lunds universitet och 1841 filosofie doktor. 1847 förordnades han till docent i systematisk teologi, prästvigdes 1849 och utnämndes samma år till teol. adjunkt samt kyrkoherde i Stångby prebendepastorat. Efter att på förordnande ha skött åtskilliga professurer inom teologiska fakulteten utnämndes han 1858 till professor i dogmatik och moralteologi samt till kyrkoherde i Hällestads prebendepastorat. 1860 blev han teol. doktor, var vid riksdagen 1865-66 fullmäktig för Lunds stift samt utnämndes 1865 till biskop över nämnda stift och prokansler för Lunds universitet. Vid jubelfesten i Lund 1868 var Flensburg promotor inom teologiska fakulteten. Såsom självskriven ledamot deltog Flensburg 1868, 1873, 1878 och 1883 i kyrkomötena och var vid de två sistnämnda vice ordförande i kyrkolagutskottet. Av sjukdom hindrades han att bevista de följande kyrkomötena. Han tillhörde även den kommitté, som tillsattes 1872 för att ombesörja en revision av 1686 års kyrkolag.

Flensburg var, jämte Ebbe Gustaf Bring och Anton Niklas Sundberg, redaktör för Svensk kyrkotidning (1855-63) och utgav för övrigt från trycket åtskilliga akademiska avhandlingar och program samt predikningar och religiösa tal. Bland de förra märkas De vero sensu parabolce Lucce XVI: 19-31 (1849), Om Guds allestädes närvarelse (1847), Kritisk framställning af Schleiermachers lära om försoningen (1865), Om den naturliga viljans förmåga i andligt hänseende (1868) med flera. Efter hans död ha utkommit Kyrkliga tal (1897-98).

Far till professorn i sanskrit Nils Flensburg. Ytterligare en son, Ebbe Gustaf Flensburg, vice häradshövding.

Flensburg ärr begravd på Norra kyrkogården i Lund.


Företrädare:
Fredrik August Wahlgren
Rektor för Lunds universitet
1865-1866
Efterträdare:
Carl Jacob Ask
Företrädare:
Johan Henrik Thomander
Biskop i Lunds stift
1865–1897
Efterträdare:
Gottfrid BillingSmall Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).
Personliga verktyg