Viby kyrka, Östergötland

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 58°22′5.58″N 15°18′41.20″O / 58.3682167, 15.3114444

Viby kyrka

Viby kyrka ligger i Viby församling i Linköpings stift och Mjölby kommun.

Det medeltida tornet ses från E4 strax öster om Mantorp. Kyrkan nås från den gamla riksvägen mellan Mantorp och Linköping.

Innehåll

Kyrkobyggnaden

Vid undersökningar 1934 och 1962 framkom under golvet grundmurna till den äldsta stenkyrkan, som bestod av långhus, något smalare kor samt grund och bred absid, tillsammans 14,5 meter lång och 6,3 meter bred (inom murarna). Kyrkobyggnaden anses ha stått klar senast omkring 1200. Den försågs med valv under medeltidens senare del. I samband med renoveringarna påträffades ett fragment till en runristad gravkista från missionstiden. Detta torde innebära att där funnits en begravningsplats med en stavkyrka redan på 1000-talet. Kvar av stenkyrkan är endast det nuvarande tornet. Denna lilla medeltidskyrkan blev föremål för flera förändringar. I slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet revs koret och ersattes med ett större. Vid den äldsta kyrkans absidmur uppfördes en ny triumfbåge, och öster om denna förlängdes kyrkan med cirka 6 meter. Vid 1934 års undersökningar hittades grunden till två tillbyggnader i norr och söder. Kyrkan skall enligt uppgifter i "Linköpings stifts Prästekrönika" ha bränts av danskarna 1566 men blivit reparerad ett par år efteråt. Klockstapeln byggdes 1567. I söder uppfördes ett vapenhus av sten och invid detta ett gravkor åt kommendören Johan Alexander Götherhielm (1688-1764). 1776 ombyggdes kyrkan. Större delen, utom tornet och västra delen av norra muren, revs därvid. Resultatet blev att kyrkan, som stod klar samma år, fick de dimensioner den nu har. Restaureringarna år 1934 och 1962 har återställt den gustavianska interiören, vilken domineras av Pehr Hörbergs altartavla, målad 1796.

Inventarier

Runstenar

På kyrkogården står tre runstenar, varav den ena påträffades vid restaureringen 1962. Den är daterad till 900-talets slut och har följande inskription: "Hök reste denna sten efter den duktige unge mannen och gjorde detta kummel efter sin son, den allgode drängen. Han hette Gemar". De övriga två stenarna har fragmentariska inskriptioner.

Följande är runstenarna på Viby kyrkogård:

På kyrkogården står även Östergötlands runinskrifter 244, en ornamentalt ristad sten som saknar runor.

Källor och information

Litteratur

  • Linköpings stifts kyrkor, korta vägledningar utgivna av Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté.
  • Östergötlands runinskrifter av Erik Brate. 1911.

Webben


Camera-photo.svg Denna artikel om en kyrkobyggnad behöver bilder. Är du upphovsrättsinnehavare till en passande illustration får du gärna ladda upp den.

Personliga verktyg